DeoQuest and TweetingwithGOD

 

Alle Vragen
prev
Vorige:2.28 Hoe was de relatie tussen koning en paus in de middeleeuwen?
next
Volgende:2.30 Hoe ontstonden de orthodoxe Kerken?

2.29 Wat was de ‘geestelijke opleving’ in de middeleeuwen?

Moslims, missionarissen en orthodoxen

In de middeleeuwen gingen veel mensen, zowel religieuzen als lekengelovigen, nadenken over de rol van Jezus in hun dagelijks leven. In de twaalfde en dertiende eeuw werden nieuwe kloosters en religieuze ordes opgericht, zoals de Cisterciënzers, Franciscanen en Dominicanen.

In de dertiende eeuw beleefde de bestudering van het geloof een heropleving, doordat er beargumenteerde theologische debatten werden gevoerd (Scholastiek). In dit intellectuele milieu werden veel universiteiten opgericht. In Nederland ontstond in de veertiende eeuw met Geert Grote een lekenbeweging van mensen die een gebedsleven wilden leiden terwijl ze ‘in de wereld’ leefden: de broeders en zusters van het gewone leven.

Nieuwe ordes werden gesticht om Christus na te volgen. Katholieke universiteiten werden opgericht om kennis en wetenschap te bevorderen.