All Questions
prev
Predchádzajúce:2.46 Ako vstúpila cirkev do 20. storočia?
next
Ďalej:2.48 O čom bol 2. vatikánsky koncil?

2.47 Prečo sa cirkev nepostavila proti nacistom?

Cirkev v dvadsiatom storočí

Pápež Pius XII. často čelil kritike, pretože údajne nekládol odpor nacistom v priebehu 2. svetovej vojny. Jeho predchodca Pius XI. však už predtým otvorene a jasne vyjadril nesúhlas s nacizmom. Počas vojny pápež Pius XII. spolu s mnohými inými katolíkmi zabezpečil pomoc pre tisíce židov a iných prenasledovaných ľudí. Mnohým poskytli útočisko v cirkevných budovách.

Nacisti preto považovali pápeža za nepriateľa. Kritika pápežovho správania počas vojny prišla až v 60. rokoch 20. storočia, keďže hneď po vojne sa na adresu pápeža Pia XII. pochvalne vyslovila napríklad Svetová židovská rada a rímski rabíni.

Pápež Pius XII. pomohol židom oveľa viac, než si ľudia obyčajne myslia. V prvých rokoch po vojne jeho snaženie mnohí oceňovali.
Toto hovoria pápeži

Hitler raz povedal: „Prozreteľnosť ma ako katolíka povolala porátať sa s katolicizmom. Iba katolík môže zničiť katolicizmus.“ Bol presvedčený o tom, že konečne nadobudol všetky prostriedky na to, aby katolicizmus naozaj zničil. Podobne bola aj marxistická škola presvedčená o tom, že dosiahne vedeckú revíziu sveta a otvorí dvere budúcnosti: Cirkev kráča do záhuby, je s ňou koniec! Ako však povedal Kristus, Cirkev je silnejšia. Práve Kristov život robí Cirkev víťaznou. [Pápež Benedikt XVI, stretnutie z kňazmi v Albane, 31. augusta 2006]