DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Předchozí:2.46 Jak vstoupila katolická církev do dvacátého století?
next
Následující:2.48 Co je Druhý vatikánský koncil?

2.47 Proč se církev nepostavila nacistům?

Církev ve 20. století

Papež Pius XII. byl často kritizován, že během druhé světové války údajně neodporoval nacistům. Avšak již jeho předchůdce Pius XI. výrazně protestoval proti nacistické ideologii. Během války papež Pius XII. společně s mnoha dalšími katolíky organizoval pomoc tisícům Židů a dalších pronásledovaných lidí. Řadě lidí byl nabídnut úkryt v církevních budovách.

Proto nacisté považovali papeže za nepřítele. Kritika papežova postoje se začala ozývat až v 60. letech 20. století. V letech bezprostředně po válce projevil papeži Piovi XII. uznání nejen Světový židovský kongres, ale i další organizace a významné osobnosti.

Papež Pius XII. udělal pro záchranu Židů mnohem víc, než se všeobecně myslí. V prvních letech po válce se mu za jeho úsilí dostalo velkého uznání.
Co k tomu říkají papežové

Hitler jednou řekl: „Prozřetelnost mne, katolíka, povolala, abych skoncoval s katolictvím. Jen katolík může zničit katolictví.“ Byl si jist, že má všechny prostředky k tomu, aby konečně katolictví zničil. Stejně tak byl velký marxistický proud přesvědčen, že dosáhne vědecké revize světa a otevře dveře do budoucnosti: církev se blíží ke svému konci, došly jí síly! Nicméně, jak řekl Kristus, církev je silnější. To, co v církvi vítězí, je právě Kristův život. (Papež Benedikt XVI., promluva při setkání s kněžími diecéze Albano, 31. srpna 2006)