4.26 Kailan nagsisimula ang buhay ng tao?

Human life

Ang pakikipagtalik ay maaaring humantong sa pagpapabunga ng isang egg cell. Kapag nangyari ito, ang cell ng itlog ng babae ay nagsasama sa isang sperm cell ng lalaki. Tinatawag itong pagpapabunga o paglilihi.

Sa sandali ng paglilihi, ang isang bago, buhay na organismo ng tao ay umiiral. Imposibleng ituro ang isa pang sandali bilang pagmamarka sa simula ng buhay. Ang parehong buhay na ito ay unti-unting lumalaki at nabubuo sa sinapupunan ng ina hanggang sa maipanganak ang sanggol makalipas ang siyam na buwan.
    

Nagsisimula ang buhay ng tao kapag ang egg cell ng babae at ang sperm cell ng isang lalaki ay nagkakasama upang maging isang bago at natatanging tao.
The Wisdom of the Church

Bakit kailangang protektahan ng lipunan ang bawat embryo?

Ang hindi maiaalis na karapatan sa buhay ng bawat indibidwal na tao mula sa unang sandali ng paglilihi ay isang sangkap na bumubuo ng lipunang sibil at ang mga batas nito.Kapag hindi inilagay ng Estado ang kapangyarihan nito sa serbisyo ng mga karapatan ng lahat at lalo na ng mas mahina, kabilang ang mga hindi pa isinisilang na bata, ang mismong mga pundasyon ng isang Estado na nakabatay sa batas ay nasisira.[CCCC 472]

Maaari bang gamitin sa pananaliksik ang buhay na embryo at embryonic stem cells?

Hindi. Ang mga embryo ay tao, dahil ang buhay ng tao ay nagsisimula sa pagsasama ng semilya (sperm) at itlog.

Ang ituring ang mga embryo na materyal sa pananaliksik ng buhay, "gawin" ito at pagkatapos ay "gamitin" ang kanilang mga stem cell para sa pananaliksik ay ganap na imoral at sakop ng pagbabawal sa pagpatay. Ibang usapan ang pananaliksik sa stem cell ng mga matanda na, dahil hindi na sila maaaring lumaki pa bilang tao. Ang mga interbensyong medikal sa isang embryo ay makatuwiran lamang kung gagawin ito na may layuning magpagaling, ginagarantiya ang buhay at ang kabuuang pag-unlad ng bata at hindi mataas ang panganib ng interbensyon. [Youcat 385]

This is what the Popes say

Mula sa oras na ang ovum ay napabunga, nagsisimula ang isang buhay na hindi alinman sa ama o ina; ito ay ang buhay ng isang bagong tao na may sariling pag-unlad. Hindi ito magiging tao kung hindi pa ito tao. Palagi itong malinaw, at ang modernong agham ng henetiko ay nag-aalok ng malinaw na kumpirmasyon. Ipinakita nito na mula pa man sa una mayroong itinatag na programa kung ano ang magiging buhay na ito: isang tao, ang indibidwal na taong ito kasama ang kanyang mga katangian na katangian na natukoy nang mabuti. Mula mismo sa pagpapabunga nagsisimula ang pakikipagsapalaran ng buhay ng tao, at ang bawat isa sa mga kakayahan nito ay nangangailangan ng oras-sa halip mahabang oras-upang hanapin ang lugar nito at maging nasa posisyon na kumilos. [Pope John Paul II, Evangelium Vitae, 60]