DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Předchozí:4.25 Jak funguje přirozené plánování rodičovství?
next
Následující:4.27 Jsou prenatální vyšetření problematická?

4.26 Kdy začíná život člověka?

Lidský život

Pohlavní styk může vést k oplodnění buňky vajíčka. K početí tedy dochází, když se spojí mužská spermie a vajíčko ženy. V tomto okamžiku vzniká nový lidský organismus, který sestává z jedné jediné buňky, a je to buď chlapec, nebo děvče.

Nový lidský organismus vzniká v okamžiku početí. Začátek lidského života tedy nelze hledat v nějakém pozdějším momentu. Tentýž život postupně roste a vyvíjí se v matčině lůně až do chvíle narození.

Lidský život začíná v okamžiku, kdy se spojí ženské vajíčko a mužská spermie, aby se z nich mohla stát jedinečná lidská bytost.
Moudrost církve

Proč musí společnost chránit každé embryo?

Nezcizitelné právo každého lidského jedince na život již od okamžiku početí je konstitutivním prvkem občanské společnosti a jejího zákonodárství. Nedá-li stát svou moc do služby práv všech a zvláště nejslabších, mezi nimi dětí počatých a ještě nenarozených, jsou ohroženy samy základy právního státu. [KKKC 472]

Je přípustné bádat na žijících embryích a na embryonálních kmenových buňkách?

Embrya jsou lidé, protože lidský život začíná v okamžiku početí.

Pohlížet na embrya jako na pouhý biologický materiál, za tím účelem je „vyrábět“ a poté „spotřebovávat“ jejich kmenové buňky k dalšímu vědeckému bádání je absolutně nemravné a na takové jednání se plně vztahuje zákaz zabíjet. Výzkum dospělých kmenových buněk je ovšem zapotřebí posuzovat jinak, protože z nich se nemůže vyvinout člověk. Medicínské zákroky na embryu lze připustit pouze v případě, že jde o léčebný zákrok, při kterém riziko zásahu není nepřiměřeně vysoké. [Youcat 385]

Co k tomu říkají papežové

Jakmile bylo vajíčko oplodněno, již počal život, který není životem ani matky, ani otce, ale nové lidské bytosti, která roste sama o sobě. Nikdy se nestane člověkem, pokud jím není již nyní. Také současná genetika potvrzuje tuto zjevnou a patrnou skutečnost. Dokazuje totiž, že již od prvního okamžiku je zde pevná struktura neboli genetický program tohoto živého tvora: je to člověk, jedinečný člověk, vybavený již všemi svými zvláštnostmi a vlastnostmi. Od samotného početí začíná podivuhodný běh každého lidského života, jehož jednotlivé možnosti i schopnosti potřebují čas, aby byly správně uspořádány a připraveny k činnosti. (Papež Jan Pavel II., Evangelium Vitae [Radostná zvěst o životě], encyklika o životě, který je nedotknutelné dobro, čl. 60, 25. března 1995)