All Questions
prev
Predchádzajúce:4.25 Ako funguje prirodzené plánovanie rodičovstva?
next
Ďalej:4.27 Čo je zlé na prenatálnych vyšetreniach?

4.26 Kedy sa začína ľudský život?

Ľudský život

Sexuálny styk môže viesť k oplodneniu vajíčka. Ženské vajíčko splynie s mužskou spermiou: toto nazývame oplodnenie alebo počatie.

Vo chvíli počatia vzniká nový, živý ľudský organizmus. Za začiatok života nie je možné označiť žiadnu inú chvíľu. Práve tento život postupne rastie a vyvíja sa v maternici matky, kým sa po deviatich mesiacoch nenarodí ako bábätko.

Ľudský život sa začína vo chvíli, keď vajíčko ženy a spermia muža splynú, aby sa stali novou a jedinečnou ľudskou bytosťou.
Múdrosť Cirkvi

Prečo má spoločnosť chrániť každé embryo?

Spoločnosť má chrániť každé embryo preto, lebo neodňateľné právo každého ľudského jednotlivca na život už od jeho počatia je konštitutívnym prvkom občianskej spoločnosti a jej zákonodarstva. Keď štát nedáva svoju moc do služieb práv všetkých a najmä tých najslabších, medzi ktorými sú aj počatí, ešte nenarodení, sú tým ohrozené samy základy právneho štátu. [KKKC 472]

Je prípustné robiť výskum na živých embryách a na embryonálnych kmeňových bunkách?

Nie. Embryá sú ľudia, pretože ľudský život sa začína v okamihu počatia.

Považovať embryá za biologický materiál, „vyrábať ich“ a potom „používať“ ich kmeňové bunky na ďalšie vedecké výskumné účely je absolútne nemorálne a na takéto konanie sa plne vzťahuje zákaz zabíjať. Výskum dospelých kmeňových buniek však treba posudzovať inak, pretože z nich sa nemôže vyvinúť človek. Medicínske zákroky na embryu možno pripustiť iba v prípade, že ide o liečebný zákrok, pri ktorom je zaručený neporušený vývoj dieťaťa a riziko zásahu nie je neprimerane vysoké. [Youcat 385]

Toto hovoria pápeži

Od okamihu oplodnenia vaječnej bunky začína sa život, ktorý nie je životom otca ani matky, ale novej ľudskej bytosti, ktorá sa samostatne rozvíja. Nikdy sa nestane človekom, ak ním nie je od tohto momentu. Túto evidentnú, vždy uznávanú pravdu (...) moderná genetika dokladá cennými dôkazmi. Napríklad tým, že od prvého okamihu je určený program toho, čím táto živá bytosť bude: osoba, táto individuálna osoba so svojimi presne určenými charakteristickými črtami. Oplodnením sa začína dobrodružstvo ľudského života, hoci treba čas na to, aby sa každá z veľkých potenciálnych schopností plne sformovala a mohla pôsobiť. [Pápež Ján Pavol II., Evangelium vitae, č. 60]