All Questions
prev
Ankstesnis:4.44 Ar gali krikščionys stoti į kariuomenę arba kariauti?
next
Kitas:4.46 Ar lošimai, narkotikai, alkoholis bei pernelyg daug turto yra nuodėmingi?

4.45 Ar katalikų socialinis mokymas yra susijęs su rūpinimusi vargšais?

Visuomenė ir bendruomenė

Kiekvienas žmogus yra sukurtas Dievo ir vertas mūsų rūpesčio bei meilės. Daugelio amžių Bažnyčios socialinės veiklos pagrindas yra ypatingas Jėzaus dėmesys neturtingiems, pažeidžiamiems, sergantiems ir vienišiems žmonėms bei kitiems, kuriems reikalinga pagalba.

Jėzus taip pat kviečia mus rūpintis savo artimu. Šis principas yra katalikų socialinio mokymo, atsekamo iki paties Jėzaus, pagrindas. Kiekviename amžiuje tie patys gailestingosios meilės principai turėjo būti taikomi skirtingai. Vėl ir vėl reikalingas dėmesys žmogaus kilnumui ir teisingam darbo bei turtų paskirstymui.

Broliška meilė tampa konkreti per Bažnyčios socialinį mokymą. Jis grindžiamas žmogaus kilnumu, solidarumu ir subsidiarumu.
Bažnyčios išmintis

Apie ką kalbama Bažnyčios socialiniame mokyme?

Socialiniame Bažnyčios mokyme, nuosekliai išskleidžiančiame Evangelijos tiesą apie žmogaus asmens kilnumą ir jo visuomeninį matmenį, pateikiami pagrindai apmąstymams, formuluojami sprendimo kriterijai, veiklos nuostatos ir gairės. [KBKS 509]

Kodėl Katalikų Bažnyčia turi savo socialinį mokymą?

Kadangi visi žmonės, kaip Dievo vaikai, turi nepakartojamą orumą, Bažnyčios socialinis mokymas pasisako, kad socialinėje srityje būtų įgyvendinamas žmogaus orumas visiems žmonėms. Ji nesiima spręsti politikos ar ekonomikos klausimų. Tačiau kai politinėje ar ekonominėje srityje pažeidžiamas žmogaus orumas, Bažnyčia turi įsikišti.

„Džiaugsmas ir viltis, liūdesys ir sielvartas, patiriami dabarties meto žmonių, ypač neturtingųjų ir visų prispaustųjų, yra ir Kristaus mokinių džiaugsmas ir viltis, liūdesys ir sielvartas“ (Vatikano II Susirinkimas, GS 1). Bažnyčios socialinis mokymas sukonkretina šią mintį ir į klausimus, kaip būti atsakingiems už gerovę ir visų žmonių teisingą elgseną, taip pat ir nekrikščionių, ir kokia turi būti teisinga žmonių bendrabūvio, politinių, ekonominių ir socialinių institucijų struktūra, atsako: Bažnyčia kovoja už teisingumą vadovaudamasi meile, orientuota į Kristaus meilę žmonėms. [Youcat 438]

Štai ką sako popiežiai

Meilė yra pagrindinis Bažnyčios socialinio mokymo kelias. Kiekviena šio mokymo nusakoma atsakomybė ir pareiga kyla iš meilės, kuri, Jėzaus žodžiais, yra viso Įstatymo santrauka (plg. Mt 22, 36–40). Meilė yra tikrasis asmens santykio su Dievu ir artimu turinys, ne tik mikrosantykių – tarp draugų, šeimoje ir nedidelėse grupėse, – bet ir makrosantykių – visuomeninių, ekonominių ir politinių – pradas. Bažnyčiai, besivadovaujančiai Evangelija, meilė yra viskas <...> [Popiežius Benediktas XVI, Caritas in Veritate, 2]