All Questions
prev
Prethodna:2.1 Što je to Crkva? Tko sve pripada Crkvi?
next
Sljedeći:2.3 Tko presjeda Stolicom sv. Petra, Svetom Stolicom?

2.2 Kako se upravlja Katoličkom Crkvom?

Crkva danas

Crkvom upravlja Papa (koji je ujedno i biskup Rima) zajedno s ostalim biskupima. Papa je nasljednik apostola Petra, kojeg je Isus izabrao za vođenje Crkve.

Ostali su biskupi  nasljednici ostalih apostola. Biskup vodi biskupiju. Svaka biskupija podijeljena je na župe, koje vode župnici.

 

Crkvom upravljaju papa i biskupi, svaki s vlastitom biskupijom podijeljenom na župe, koje vode župnici.
Mudrost Crkve

Zašto je Krist ustanovio crkvenu hijerarhiju?

Krist je ustanovio crkvenu hijerarhiju s poslanjem da u njegovo ime pase Božji narod i zato joj je dao vlast. Ona je načinjena od svetih službenika: biskupa, svećenika i đakona. Zahvaljujući sakramentu reda, biskupi i svećenici u vršenju svoje službe djeluju u ime i u osobi Krista Glave; đakoni služe Božjemu narodu u službi (diakonia) Riječi, bogoslužja i ljubavi. [KKKC 179]

Kako se ostvaruje zborno značenje crkvenoga služenja?

Po uzoru na dvanaestoricu apostola, koje je Krist izabrao i zajedno poslao, jedinstvo članova crkvene hijerarhije u službi je zajedništva svih vjernika. Svaki biskup vrši svoju službu kao član biskupskoga zbora, u zajedništvu s papom, i s njim dijeli skrb za sveopću Crkvu. Svećenici svoju službu vrše unutar prezbiterija (svećenstva) partikularne Crkve, u zajedništvu i pod upravom vlastitoga biskupa. [KKKC 180]

Zašto crkveno služenje ima i osobno značenje?

Crkveno služenje ima i osobno značenje zato što je snagom sakramenta reda svatko odgovoran pred Kristom koji ga je osobno pozvao i povjerio mu poslanje. [KKKC 181]

Zašto Crkva nije demokratska organizacija?

Demokratski princip glasi: sva vlast proizlazi iz naroda. U CRKVI, međutim, sva vlast dolazi od Krista. Stoga Crkva ima svoje vlastito hijerarhijsko uređenje. Istodobno Krist joj je dao i kolegijalnu strukturu.

 

Hijerarhijski element u CRKVI sastoji se u tome da je sam Krist onaj koji u njoj djeluje kada posvećeni službenici Božjom milošću nešto čine ili daju što sami po sebi ne mogu učiniti ili dati, na primjer kada u Kristovo ime podjeljuju SAKRAMENTE i poučavaju po njegovoj ovlasti. Kolegijalni se element u Crkvi sastoji u tome da je Krist predao cjelovitu vjeru dvanaestorici APOSTOLA, čiji nasljednici pod vodstvom Petrove službe predvode Crkvu. Sabori (koncili) neodvojivo pripadaju ovomu kolegijalnom vršenju službe. I u drugim se crkvenim ustanovama, na sinodama i u vijećima, može pokazati plodnim mnoštvo duhovnih darova i univerzalnost Crkve u svijetu. [Youcat 140]

Koja je zadaća biskupskoga zbora?

Kolegij ili zbor biskupa, u zajedništvu s rimskim biskupom i nikada bez njega, vrši i vrhovnu i potpunu vlast nad Crkvom. [KKKC 183]

Kako biskupi ostvaruju svoje učiteljsko poslanje?

Biskupi u zajedništvu s papom imaju dužnost svima vjerno i mjerodavno navješćivati evanđelje, kao vjerodostojni svjedoci apostolske vjere obdareni Kristovom vlašću. Po nadnaravnu osjećaju vjere Božji narod nepokolebljivo pristaje uz vjeru, pod vodstvom živoga Učiteljstva Crkve. [KKKC 184]

Kada se praktično ostvaruje nezabludivost Učiteljstva?

Nezabludivost se praktično ostvaruje kada rimski biskup snagom svoje službe vrhovnoga pastira Crkve, ili zbor biskupa u zajednisštvu s papom, poglavito okupljen na općemu saboru, konačnim činom proglašuju nauk vjere i morala, kao i onda kada se papa i biskupi u vršenju redovita Učiteljstva slažu u predlaganju nekoga nauka kao konačna. Uz ta učenja svaki vjernik treba pristajati posluhom vjere. [KKKC 185]

Kako biskupi vrše službu posvećivanja?

Biskupi posvećuju Crkvu dijeleći Kristovu milost služenjem Riječi i sakramenata, poglavito euharistije, te svojom molitvom, primjerom i radom. [KKKC 186]

Kako biskupi vrše službu upravljanja?

Svaki biskup kao član biskupskoga zbora kolegijalno se skrbi za sve partikularne Crkve te s ostalim biskupima u zajedništvu s papom za cijelu Crkvu. Biskup, kojemu se povjerava neka partikularna Crkva, njome upravlja svetom vlašću, koja je vlastita, redovita i neposredna, izvršavana u ime Krista, Dobroga pastira, u zajedništvu s cijelom Crkvom i pod vodstvom Petrova nasljednika. [KKKC 187]

Mogu li biskupi naučavati protiv pape i može li papa djelovati i naučavati protiv biskupa?

BISKUPI ne mogu djelovati i naučavati protiv PAPE, nego samo s njim. Papa naprotiv može u jasno određenim slučajevima odlučivati i bez pristanka biskupa.  

 

PAPA je svakako u svojim odlukama vezan vjerom CRKVE. Postoji nešto kao zajednički osjećaj vjere Crkve, Duhom Svetim probuđeno, u Crkvi trajno postojeće temeljno uvjerenje u stvarima vjere, na određeni način zdrav ljudski razum Crkve, odnosno ono “što uvijek, posvuda i svi vjeruju” (Vinko Lerinski). [Youcat 142]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Sv. Ignacije Antiohijski, Pismo Smirnjanima

Neka svi slijede biskupa kao što je Isus Krist slijedio Oca, i svećenike kako bi slijedili apostole. Poštujte đakone kao što poštujete Božju zapovijed. [Sv. Ignacije Antiohijski, Pismo Smirnjanima, 8. poglavlje (MG 5, 713)]