Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:2.16 A ishte Jezusi kundër grave?
next
Tjetra:2.18 Si vazhduan gjërat pas Rrëshajëve?

2.17 A është Papa pasardhësi i Shën Pjetrit?

Jezusi, Apostujt dhe papa

Jezusi vendosi peshkatarin Simon Pjetër si udhëheqësin e Dymbëdhjetë Apostujve. Pjetër ishte nofka e tij: fjala greke petra do të thotë shkëmb. Jezusi tha se do ta ndërtonte Kishën e tij mbi “shkëmbin”  për të cilin u thirr Pjetri (Mt. 16:18-19)Mt. 16:18-19: “Edhe unë po të them: Ti je Pjetër Shkëmb dhe mbi këtë shkëmb unë do ta ndërtoj Kishën time dhe dyert e ferrit s’do të ngadhënjejnë kundër saj! Ty do të t’i jap çelësat e Mbretërisë së qiellit: gjithçka të lidhësh mbi tokë, do të jetë e lidhur edhe në qiell e gjithçka të zgjidhësh mbi tokë, do të jetë e zgjidhur edhe në qiell”..

Pjetri dhe pasardhësit e tij u ngarkuan për të udhëhequr komunitetin e Kishës. Zyra e udhëheqjes së Pjetrit përcillet gjithmonë nga njëri papë tek tjetri. Kjo do të thotë që Papa ynë aktual është gjithashtu një pasardhës i Pjetrit Apostull.

Jezusi e zgjodhi Pjetrin si prijësin e Apostujve dhe të Kishës në terësi. Roli i Pjetrit u përcoll te pasardhësit e tij, papët.

Urtësia e Kishës

Pse Krishti e ka themeluar hierarkinë kishtare?

Krishti e ka themeluar hierarkinë kishtare me misionin që ta ruajë popullin e Hyjit në emër të Tij, për këtë arsye i ka dhënë autoritet asaj. Ajo formohet nga mbarështuesit e shenjtë: Ipeshkvij, presbiterë, diakonë. Falë Sakramentit të Urdhrit, Ipeshkvijtë dhe presbiterët veprojnë, duke ushtruar shërbesën e tyre, në emrin dhe në personin e Krishtit krye; diakonët i shërbejnë popullit të Hyjit në diakoninë (shërbimin) e Fjalës të liturgjisë dhe të bamirësisë. [KKKP 179]

Si vihet në jetë përmasa kolegjiale e shërbesës kishtare?

Sipas shembullit të dymbëdhjetë Apostujve, të zgjedhur dhe të dërguar së bashku nga Krishti, bashkimi i anëtarëve të hierarkisë kishtare është në shërbim të bashkësisë së të gjithë besimtarëve. Çdo Ipeshkëv e ushtron shërbesën e vet, si anëtar i kolegjiumit ipeshkvnor, në bashkësi me Papën, duke u bërë pjesëmarrës me të në kujdesin për Kishën universale. Meshtarët e ushtrojnë shërbesën e vet në presbiterin e Kishës vendore, në bashkësi me Ipeshkvin e vet dhe nën udhëheqjen e tij. [KKKP 180]

Pse shërbesa kishtare ka edhe një karakter personal?

Shërbesa kishtare ka edhe një karakter personal, meqë në bazë të Sakramentit të Urdhrit, çdonjëri prej tyre është përgjegjës para Krishtit, i cili e ka thirrur personalisht atë, duke i dhënë misionin e tij. [KKKP 181]

Why is the Church not a democratic organization?

Democracy operates on the principle that all power comes from the people. In the Church, however, all power comes from Christ. That is why the Church has a hierarchical structure. At the same time, however, Christ gave her a collegial structure as well.  

The hierarchical element in the Church consists in the fact that Christ himself is the one who acts in the Church when ordained ministers, by God’s grace, do or give something that they could not do or give by themselves, in other words, when they administer the sacraments in Christ’s place and teach with his authority. The collegial element in the Church consists in the fact that Christ entrusted the entire faith to a group of twelve apostles, whose successors govern the Church, with the pope, the Petrine ministry presiding. Given this collegial approach, councils are an indispensable part of the Church. Yet even in other administrative bodies of the Church, in synods and councils, the manifold gifts of the spirit and the universality of the Church throughout the world can be fruitful. [Youcat 140]

Cili është misioni i Papës?

Papa, Ipeshkëv i Romës dhe pasardhës i Shën Pjetrit, është parimi i përhershëm e i dukshëm dhe themeli i njësisë së Kishës. Është vikari i Krishtit, kreu i kolegjiumit të Ipeshkvijve dhe bariu i mbarë Kishës, mbi të cilën ka, për caktim hyjnor, pushtetësi të plotë, supreme, të drejtpërdrejtë dhe universale. [KKKP 182]

What is the pope’s responsibility?

As successor of St. Peter and head of the college of bishops, the pope is the source and guarantor of the Church’s unity. He has the supreme pastoral authority and the final authority in doctrinal and disciplinary decisions.

Jesus gave Peter a unique position of preeminence among the apostles. This made him the supreme authority in the early Church. Rome - the local Church that Peter led and the place of his martyrdom- became after his death the internal reference point of the young Church. Every Christian community had to agree with Rome; that was the tandard for the true, complete, and unadulterated apostolic faith. To this day every bishop of Rome has been, like Peter, the supreme shepherd of the Church, whose real head is Christ. Only in this capacity is the Pope “Christ’s Vicar on earth”. As the highest pastoral and doctrinal authority, he watches over the transmission of the true faith. If need be, he must revoke commissions to teach doctrine or relieve ordained ministers of their office in cases of serious failures in matters of faith and morals. Unity in matters of faith and morals, which is guaranteed by the Church’s Magisterium, or teaching authority, with the Pope at the head, is one reason for the remarkable resilience and influence of the Catholic Church.  [Youcat 141]

Kjo është ajo çfarë Etërit e Kishës thonë

Se, nëse marrim në konsideratë pasardhësinë e ipeshkvijve, sa më me bindje, vërtetësi dhe siguri do t’i numërojmë, që prej Pjetrit, të cilit, si përfaqësues i mbarë Kishës, Zoti i tha: mbi këtë shkëmb unë do ta ndërtoj Kishën time dhe dyert e ferrit s’do të ngadhënjejnë kundër saj!' (Mt. 16:18). Se, Pjetrin e pasoi Lini, Linin Klementi, Klementin Anakleuti, Anakleutin Evaristi... [Shën Agustini, Letrat, Nr. 53 (ML 33, 196)]