DeoQuest and TweetingwithGOD

 

Alle Vragen
prev
Vorige:2.16 Was Jezus tegen vrouwen?
next
Volgende:2.18 Hoe ging het verder na Pinksteren?

2.17 Is de paus een opvolger van Sint Petrus?

Jezus, de apostelen en de paus

Jezus stelde de visser Simon Petrus aan als leider van de twaalf Apostelen. Petrus was zijn bijnaam: het Griekse woord petra betekent rots. Jezus zei dat Hij zijn Kerk zou bouwen op de rots die Petrus moest zijn (Mat 16,18-19)Mat 16,18-19: ‘Ik zeg jou: jij bent Petrus; op die steenrots zal Ik mijn kerk bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar er niet onder krijgen. Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen, en wat je op aarde bindt zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’.

Petrus en zijn opvolgers kregen de opdracht om leiding te geven aan de gemeenschap van de Kerk. Het leidersambt van Petrus werd steeds doorgegeven aan de volgende paus. Onze huidige paus is daarmee ook een opvolger van de Apostel Petrus.

Jezus stelde Petrus aan als leider van de Apostelen (de Kerk). Petrus’ taak werd doorgegeven aan zijn opvolger, de paus, leider van de Kerk.