All Questions
prev
Prethodna:3.33 Koliko je važan Uskrs? Što je to “Urbi et Orbi”?
next
Sljedeći:3.35 Što su sakramenti?

3.34 Kada slavimo Uzašašće i Duhove?

Velike crkvene svetkovine

Nakon svog uskrsnuća na Uskrsnu nedjelju, Isus se pojavio svojim učenicima tijekom četrdeset dana. Govorio im je o Bogu i budućnosti koju je pripremio za ljude: kraljevstvo Božje (Dj 1,3). Četrdeset dana nakon Uskrsne nedjelje, spominjemo se Isusovog uznesenja na nebo ili "Uzašašće".

Njegovi su učenici dane nakon Uzašašća provodili u molitvi (Dj 1,14). Baš kao i mi, radovali su se dolasku Branitelja ili Utješitelja, Duha Svetoga kojeg je Isus obećao  (Iv 17,7), (Dj 1,9-11). Duhovi su pedeseti dan nakon Uskrsa. To je dan kada slavimo dolazak Duha Svetoga u život kršćana. Apostoli su bili toliko ispunjeni Duhom Svetim da su se osjećali primoranima naviještati Isusovo evanđelje.

 

Isus je uzašao na nebo 40 dana nakon Uskrsa; 9 dana poslije apostoli su primili Duha Svetoga na Duhove.
Mudrost Crkve

Što znači: Isus je uzašao na nebo?

S Isusom je jedan od nas došao k Bogu i zauvijek je s njim. U svojemu Sinu Bog je na ljudski način blizak nama ljudima. Osim toga, u Ivanovu Evanđelju Isus veli: “A ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi!” (Iv 12,32).

 

U NOVOME ZAVJETU Kristovo uzašašće označava kraj osobite četrdesetodnevne blizine Uskrsloga sa svojim učenicima. Završetkom toga vremena Krist ulazi sa svojim potpunim čovještvom u Božju slavu. Sveto pismo to izražava slikovitim pojmovima “oblaka” i “neba”. Papa Benedikt XVI. Kaže: “Čovjek nalazi prostor u Bogu.” Isus Krist je sada kod Oca, odakle će jednoga dana doći “suditi žive i mrtve”. Kristovo uzašašće znači da Isus nije više vidljiv na zemlji, iako je i dalje prisutan i ovdje. [Youcat 109]

Što se dogodilo na Duhove?

Pedeseti dan nakon uskrsnuća poslao je Gospodin s neba Duha Svetoga nad apostole. Tako je počelo vrijeme CRKVE.

 

Na dan Pedesetnice Duh Sveti je ustrašene apostole pretvorio u hrabre Kristove svjedoke. U najkraćem vremenu tisuće su se dale krstiti: bio je to čas rođenja Crkve. Čudo govora u jezicima na dan DUHOVA pokazuje da je Crkva od početka bila za sve; ona je sveopća (univerzalna), grč. katolikos) i misijska. Govori svim ljudima, nadilazi etničke i jezične granice i svi je mogu razumjeti. Do danas je Duh Sveti životna snaga Crkve. [Youcat 118]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Franjo, Homilija na Duhove, 24. svibnja 2015.

"Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas... Primite Duha Svetoga" (Iv 20,21-22); to nam kaže Isus. Dar Duha na večeri Uskrsnuća ponovno se dogodio na dan Duhova, pojačavši ovaj put izvanrednim vanjskim znakovima... poput vjetra, koji je potresao mjesto na kojem su bili apostoli, ispunjavajući njihov um i srce. Oni su dobili novu snagu toliko veliku da su mogli navijestiti Kristovo uskrsnuće na različitim jezicima. [Papa Franjo, Homilija na Duhove, 24. svibnja 2015.]