All Tweets
Prethodna:
Sljedeći:

3.34 Kada slavimo Uzašašće i Duhove?

Velike crkvene svetkovine

Nakon svog uskrsnuća na Uskrsnu nedjelju, Isus se pojavio svojim učenicima tijekom četrdeset dana. Govorio im je o Bogu i budućnosti koju je pripremio za ljude: kraljevstvo Božje (Dj 1,3)Dj 1,3 Njima je poslije svoje muke mnogim dokazima pokazao da je živ, četrdeset im se dana ukazivao i govorio o kraljevstvu Božjem.. Četrdeset dana nakon Uskrsne nedjelje, spominjemo se Isusovog uznesenja na nebo ili "Uzašašće".

Njegovi su učenici dane nakon Uzašašća provodili u molitvi(Dj 1,14)Dj 1,14 Svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama, i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom.. Baš kao i mi, radovali su se dolasku Branitelja ili Utješitelja, Duha Svetoga kojeg je Isus obećao  (Iv 17,7)Iv 17,7 Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao.,(Dj 1,9-11)Dj 1,9-11 Kada to reče, bi uzdignut njima naočigled i oblak ga ote njihovim očima. I dok su netremice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći i rekoše im: “Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.”. Duhovi su pedeseti dan nakon Uskrsa. To je dan kada slavimo dolazak Duha Svetoga u život kršćana. Apostoli su bili toliko ispunjeni Duhom Svetim da su se osjećali primoranima naviještati Isusovo evanđelje.

>Pročitaj više u knjizi 

 

 

Isus je uzašao na nebo 40 dana nakon Uskrsa; 9 dana poslije apostoli su primili Duha Svetoga na Duhove.

The Wisdom of the Church

What does it mean to say that Jesus ascended into heaven?

With Jesus, one of us has arrived home with God and remains there forever. In his Son, God is close to us men in a human way. Moreover, Jesus says in the Gospel of John, “And I, when I am lifted up from the earth, will draw all men to myself” (Jn 12:32).

In the New Testament, the Ascension of Christ marks the end of forty days during which the risen Lord was especially close to his disciples. At the end of this time, Christ, together with his whole humanity, enters into the glory of God. Sacred Scripture expresses this through the images of “cloud” and “heaven” or sky. “Man”, says Pope Benedict XVI, “finds room in God.” Jesus Christ is now with the Father, and from there he will come one day “to judge the living and the dead”. Christ’s Ascension into heaven means that Jesus is no longer visible on earth yet is still present. [Youcat 109]

What happened on Pentecost?

Fifty days after his Resurrection, the Lord sent the Holy Spirit down from heaven upon his disciples. The age of the Church began.

On Pentecost the Holy Spirit transformed fearful apostles into courageous witnesses to Christ. In a very short time, thousands had themselves baptized: it was the birthday of the Church. The miracle of the languages on Pentecost shows that the Church is there for all peoples from the very beginning: She is universal (= the Latin term for the Greek kat’ holon, catholic) and missionary. She speaks to all men, overcomes ethnic and linguistic barriers, and can be understood by all. To this day the Holy Spirit is the “soul” of the Church, the essential principle of her life. [Youcat 118]

This is what the Popes say

“As the Father has sent me, even so I send you... Receive the Holy Spirit” (Jn 20:21-22); this is what Jesus says to us. The gift of the Spirit on the evening of the Resurrection took place once again on the day of Pentecost, intensified this time by extraordinary outward signs... like a wind which shook the place the Apostles were in, filling their minds and hearts. They received a new strength so great that they were able to proclaim Christ’s Resurrection in different languages. [Pope Francis, Homily on Pentecost, 24 May 2015]