DeoQuest and TweetingwithGOD

 

Alle Vragen
prev
Vorige:3.33 Hoe belangrijk is Pasen? Wat is ‘urbi et orbi’?
next
Volgende:3.35 Wat zijn sacramenten?

3.34 Wanneer vieren we Hemelvaart en Pinksteren?

Grote kerkelijke feesten

Na zijn verrijzenis met Pasen verscheen Jezus veertig dagen lang aan zijn leerlingen. Hij vertelde over God en de toekomst die Hij voor de mensen had voorbereid (het Koninkrijk van God (Hand 1,3)Hand 1,3: Aan hen heeft Hij veertig dagen lang herhaaldelijk bewezen dat Hij na zijn lijden weer in leven was. Hij vertoonde zich aan hen en sprak over het koninkrijk van God.). Veertig dagen na Paaszondag gedenken we Jezus’ opgang naar de hemel, zijn hemelvaart.

Zijn leerlingen brachten de dagen na Hemelvaart door in gebed (Hand 1,14)Hand 1,14: Zij bleven allen trouw en eensgezind in gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en zijn broers.. Ze keken, net als wij, uit naar de komst van de Helper, de Heilige Geest, die Jezus had beloofd (Joh 17,7Joh 17,7: Nu erkennen ze dat alles wat U Mij gegeven hebt, van U komt.; Hand 1,9-11Hand 1,9-11: Na deze woorden werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en een wolk onttrok Hem aan het gezicht. Terwijl Hij zo heenging en zij nog naar de hemel stonden te turen, stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren, die zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde manier terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’). Op de vijftigste dag van Pasen is het Pinksteren: we vieren dan de komst van de Heilige Geest in het leven van de christenen. De Apostelen waren zo vol van de Heilige Geest, dat ze het Evangelie van Jezus wel móesten verkondigen.

Jezus steeg 40 dagen na Pasen op naar de hemel en na nog eens 9 dagen (een noveen) ontvingen de Apostelen met Pinksteren de Heilige Geest.