DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Ankstesnis:4.19 Kodėl taip pabrėžiama santuoka ir šeima?
next
Kitas:4.21 Kam rinktis celibatą, jei žmonės sukurti santuokai?

4.20 Ar nuostata „jokio sekso iki santuokos“ senamadiška?

Lytiškumas

Intymiausias būdas, kuriuo vyras ir moteris gali išreikšti ir patirti tarpusavio meilę, yra jų lytiniai santykiai. Jais jie visiškai atsiduoda vienas kitam ir iš tiesų tampa viena. Iš šios lytinės sąjungos gali gimti vaikai, kuriems geriausia augti šeimoje .

Dėl šių ir kitų nepriklausančių nuo laiko priežasčių tebėra svarbu seksą atidėti iki santuokos. Juk, šiaip ar taip, santuoka skirta tikrai meilei ir ištikimybei – pagrindinėms išties sėkmingo sekso sudedamosioms dalims. 

Tik santuokoje seksas gali būti visiškas atsidavimas meilėje kitam asmeniui ir džiaugsmo šaltinis, išliekant atviram gyvybei (vaikams).
Bažnyčios išmintis

Į kokias santuokinės meilės gėrybes nukreiptas lytiškumas?

Santuokinės meilės, kuri pakrikštytiesiems pašventinama Santuokos sakramentu, gėrybės yra šios: vienybė, ištikimybė, neišardomumas ir atvirumas vaisingumui. [KBKS 495]

Kokia yra santuokinio akto reikšmė?

Santuokinis aktas turi dvejopą reikšmę: jungiamąją (sutuoktiniai dovanoja save vienas kitam) ir gyvybę pradedančiąją (atvirumas gyvybės perdavimui). Nesuardomo ryšio, kuriuo Dievas panoro sujungti šias dvi santuokinio akto reikšmes, niekam nevalia nutraukti, atimant vieną ar kitą iš jų. [KBKS 496]

Kokie esminiai krikščioniškosios santuokos bruožai?

  1. Vienatinumas: santuoka yra sąjunga, kuri sukuria vyro ir moters kūno, proto ir sielos vienybę;
  2. Neišardomumas: santuoka galioja „iki mirtis jus išskirs“;
  3. Atsivėrimas palikuonims: kiekviena santuoka turi būti atvira vaikams;
  4. Siekimas partnerio gerovės.

Jei vienas iš partnerių sudarant santuoką nesutinka bent su viena šių nuostatų, Santuokos sakramentas negalioja. [Youcat 416]

Kokia santuokinių lytinių santykių prasmė?

Pagal Dievo valią vyras ir žmona privalo erotiškai ir lytiškai suartėti, kad mylėdami vienas kitą dar labiau susijungtų ir iš jų meilės gimtų vaikai.

Kūnas, malonumas ir erotinis džiaugsmas krikščionybėje yra labai reikšmingi: „Krikščionybė <...> tiki, kad materija yra gera, kad pats Dievas kartą prisiėmė žmogaus kūną, kad mums danguje bus duotas tam tikro pavidalo kūnas ir jis bus didelė mūsų palaimos, mūsų grožio ir galios dalis. Krikščionybė daugiau nei bet kuri kita religija išaukštino santuoką. Beveik visą pasaulinės literatūros aukštąją meilės poeziją sukūrė krikščionys, ir krikščionybė prieštarauja kiekvienam, kas tvirtina, jog lytiškumas yra blogas“ (K. S. Luisas). Žinoma, malonumas nėra savitikslis. Jei pora užsidaro malonume, nėra atsivėrusi naujai gyvybei, kurią galėtų pradėti, tai jos meilė neatitinka meilės esmės. [Youcat 417]

Štai ką sako Bažnyčios Tėvai

Viešpats, buvęs pakviestas, atvyko į vestuves [Kanoje] patvirtinti santuokinio skaistumo ir paskelbti santuokos sakramento. Nes toje santuokoje jaunikis, kuriam buvo pasakyta: „Tu laikei gerąjį vyną iki šiolei“ (Jn 2, 10), – atstovavo Viešpaties asmeniui. Kadangi gerąjį vyną – būtent, Evangeliją – Kristus laikė iki šiol. [Šv. Augustinas, Apie Evangeliją pagal Joną, 9, 2 (ML 35, 1459)]