DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Ankstesnis:1.41 Ar danguje tikrai yra angelų?
next
Kitas:1.43 Kas atsitinka, kai mirštame?

1.42 O kaip puolę angelai?

Marija ir angelai

Šventajame Rašte pasakojama, kaip blogį sukėlė angelo, tapusio Šėtonu, arba velniu, nuopuolis į nuodėmę. Šis angelas savo laisva valia pasirinko pasipriešinti Dievui ir atmetė Dievo meilę. Velnias gali sukelti daug žalos, tačiau jis išlieka kūrinys. Todėl jo galia nėra begalinė. Jis negali sustabdyti Dievo Karalystės atėjimo.

Tik Dievas žino, kodėl Jis leidžia blogam velnio veikimui tęstis ir kodėl pasaulyje dar egzistuoja blogis. Tačiau mums buvo pažadėta, kad visuose dalykuose Dievas veikia Jį mylinčiųjų labui (Rom 8:28)Rom 8:28: Be to, žinome, kad viskas išeina į gera mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems.

Angelai buvo sukurti geri, bet kai kurie piktnaudžiavo savo laisve ir nepakluso Dievui. Jie buvo išvyti iš rojaus ir gundo mus pasirinkti jų dalią.
Bažnyčios išmintis

Kas yra angelų nuopuolis?

Šiuo pasakymu parodoma, kad šėtonas ir kiti demonai, apie kuriuos kalbama Šventajame Rašte ir Bažnyčios Tradicijoje, Dievo sukurti kaip gerieji angelai, pavirto blogaisiais, savo laisvu ir neatšaukiamu pasirinkimu atmetę Dievą bei jo karalystę ir šitaip davę pradžią pragarui. Jie gundo žmogų prisidėti prie jų maišto prieš Dievą; tačiau Dievas Kristuje patvirtina savo neabejotiną pergalę prieš piktąjį. [KBKS 74]

Štai ką sako Bažnyčios Tėvai

Tikroji gerųjų angelų palaimos priežastis yra ta, kad jie ištikimi Aukščiausiajam. Ir jei klaustume apie blogųjų kančios priežastį, mums ateina į galvą – ir ne nepagrįstai, – kad jie kenčia, nes apleido Tą, kuris yra Aukščiausiasis, ir nusigręžė į save, visai neturinčius tokios esmės. [Šv. Augustinas, Dievo miestas, 12 knyga, 6 sk. (ML 41, 353)]