All Questions
prev
Poprzedni:1.41 Czy w niebie rzeczywiście są anioły?
next
Następny:1.43 Co się dzieje, kiedy umieramy?

1.42 O co chodzi z upadłymi aniołami?

Maryja i anioły

Biblia mówi o tym, że zło spowodował grzech anioła, który przeobraził się w Szatana lub inaczej diabła. Anioł ten dokonał wolnego wyboru, sprzeciwiając się Bogu i odrzucając Jego miłość. Diabeł wyrządza mnóstwo szkód, ale nadal jest stworzeniem. Dlatego jego moc jest ograniczona. Nie może on powstrzymać przyjścia Królestwa Bożego.

Tylko Bóg wie, dlaczego pozwala na złe działanie diabła i dlaczego zło nadal istnieje na świecie. Otrzymaliśmy jednak obietnicę, że „Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8, 28)

 

Anioły zostały stworzone jako dobre, ale niektóre nadużyły wolności; dokonały ostatecznego wyboru wbrew Bogu i upadły: takie jest źródło zła.
Z mądrości Kościoła

Czym jest upadek aniołów?

Pismo Święte i Tradycja Kościoła nauczają, że Szatan i inne złe duchy zostały stworzone przez Boga jako dobre z natury, ale same uczyniły się złymi, ponieważ z wolnego i nieodwołalnego wyboru odrzuciły Boga i Jego Królestwo, dając w ten sposób początek piekłu. Usiłują one przyłączyć człowieka do swego buntu przeciw Bogu; lecz Bóg w Chrystusie potwierdza swoje pewne zwycięstwo nad Złym. [KKKK 74]