Alle Tweets
prev
Vorige:1.41 Zijn er echt engelen in de hemel?
next
Volgende:1.43 Wat gebeurt er als je doodgaat?

1.42 Was er niet iets met gevallen engelen?

Maria en engelen

De Bijbel vertelt hoe het kwaad is ontstaan door de zondeval van een engel, die de satan of duivel werd. Deze engel koos uit vrije wil tegen God en wees diens liefde af. De duivel doet veel kwaad, maar hij blijft een schepsel. Daarom is zijn macht niet oneindig. Hij kan de komst van Gods koninkrijk niet tegenhouden.

Alleen God weet waarom Hij het slechte werk van de duivel toelaat en er nog steeds kwaad in de wereld is. Wel hebben we de belofte “dat God alles ten goede keert voor hen die Hem liefhebben” (Rom 8,28)Rom 8,28: Intussen weten wij dat voor wie God liefhebben, alles zich ten goede keert, voor hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn..

Engelen waren goed geschapen, maar enkelen ‘vielen’ en misbruikten hun vrijheid om definitief tegen God te kiezen: de oorsprong van het kwaad.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat betekent de val van de engelen?

Met deze uitdrukking duidt men aan dat Satan en de andere demonen, over wie de Heilige Schrift en de Overlevering van de Kerk spreken, ofschoon ze door God als goede engelen geschapen waren, zich in slechte engelen veranderd hebben, omdat zij in vrije en onherroepelijke keuze God en zijn Rijk hebben afgewezen, en daarmee de hel hebben doen ontstaan. Zij proberen de mens te betrekken in hun opstand tegen God; maar God bevestigt in Christus zijn zekere overwinning over de Boze. [CCKK 74]