DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Ankstesnis:2.22 Kas yra Bažnyčios Susirinkimas?
next
Kitas:2.24 Kas yra Bažnyčios Tėvai?

2.23 Kokie buvo pagrindiniai Bažnyčios Susirinkimai?

Romėnai, Susirinkimai ir Bažnyčios Tėvai

Visais Bažnyčios Susirinkimais siekiama gilesnio tikėjimo supratimo, o ne jo pakeitimo. Vienas iš pirmųjų dviejų Susirinkimų, įvykusių 325 m. ir 381 m., pasiekimų buvo CredoTikėjimo išpažinimo – suformulavimas. Gali rasti jį daugeliu kalbų #TwGOD programėlėje  kartu su norminiais Šventųjų Mišių tekstais.

Kitas svarbus Susirinkimas vyko Tridente atskirais posėdžiais tarp 1545 ir 1563 m. Tridento Susirinkimas pateikė atsakymus į klausimus, kurie kilo Reformacijos metu. Naujausias Susirinkimas yra Vatikano II Susirinkimas, vykęs 1962–1965 m. Tarp jame svarstytų klausimų buvo pasauliečių tikinčiųjų vaidmuo Bažnyčioje ir dialogas su kitomis religijomis.

Pirmieji 8 Susirinkimai išdėstė krikščioniškojo tikėjimo esmę, atsakydami į puolimus. Kilus naujiems klausimams, atsakymams pateikti sušaukdavo kitus Susirinkimus.
Štai ką sako popiežiai

Chalkedono Susirinkime ištikimai apibendrinta trijų ankstesnių Susirinkimų: Nikėjos (325 m.), Konstantinopolio (381 m.) ir Efezo (431 m.), kristologijos įžvalga. Jau VI a. tie keturi Susirinkimai, iš naujo apibendrinę ankstyvosios Bažnyčios tikėjimą, buvo lyginami su keturiomis Evangelijomis <...> nes ant jų, kaip <...> aiškina [popiežius] Grigalius [Didysis], „tarsi ant kertinio akmens iškyla tikėjimo struktūra“. [Popiežius Benediktas XVI, Bendrosios audiencijos katechezė, 2008 m. kovo 5 d.]