Alle Vragen
prev
Vorige:2.25 Hoe is het kloosterleven ontstaan?
next
Volgende:2.27 Hoe is Noord-Europa katholiek geworden?

2.26 Wat is de oorsprong van de islam? Zijn er verbanden met het christendom?

Moslims, missionarissen en orthodoxen

De Arabier Mohammed zei in de zevende eeuw dat hij goddelijke openbaringen kreeg gedicteerd door de engel Gabriël. Deze werden opgeschreven in de Koran. Ook is er de hadith, een boek met Koranuitleg van Mohammed en zijn volgelingen. De wetten in de sharia komen voort uit de Koran en de hadith.

De islam verspreidde zich snel in de Arabische wereld, onder andere door oorlog te voeren tegen joden, christenen en andersgelovigen. Jezus wordt in de islam wel gezien als profeet, maar niet als de Zoon van God die Hij is. Ook zijn dood aan het kruis en verrijzenis worden door de islam ontkend.

Mohammed verspreidde in de 7e eeuw met de Koran een godsdienst waarin één God wordt beleden, maar zonder Jezus als onze God en verlosser.
Dit zeggen de pausen

In 1219 Saint Francis obtained permission to visit and speak to the Muslim sultan Malik al-Klmil, to preach the Gospel of Jesus... In an age when there was a conflict underway between Christianity and Islam, Francis, intentionally armed only with his faith and personal humility, travelled the path of dialogue effectively. The chronicles tell us that he was given a benevolent welcome and a cordial reception by the Muslim Sultan. It provides a model which should inspire today's relations between Christians and Muslims: to promote a sincere dialogue, in reciprocal respect and mutual understanding [Pope Benedict XVI, General Audience, 27 Jan. 2010]