All Questions
prev
Poprzedni:2.25 Jak powstało życie monastyczne?
next
Następny:2.27 W jaki sposób Europa Północna stała się katolicka?

2.26 Jakie były początki islamu?

Muzułmanie, barbarzyńcy i chrześcijanie prawosławni

W VII wieku Arab Mahomet ogłosił, że przyszedł do niego anioł Gabriel i podyktował mu boskie objawienie. Zostało ono zapisane w Koranie. W sunnie, czyli zbiorze opowieści zwanych hadisami, Mahomet i jego następcy wyjaśnili naukę zawartą w Koranie. Na tych dwóch księgach opiera się prawo szariatu.

Islam szybko rozprzestrzenił się w świecie arabskim, wywołując jednocześnie wojny przeciwko żydom, chrześcijanom i wyznawcom innych religii. Według islamu Jezus jest prorokiem, ale nie Synem Bożym. Islam neguje również śmierć Jezusa na krzyżu i Jego zmartwychwstanie.

 

W VII w. poprzez Koran Mahomet szerzył wiarę w jednego Boga, lecz bez Jezusa – naszego Pana i Zbawciela.