All Questions
prev
Předchozí:2.25 Jak vznikl mnišský život?
next
Následující:2.27 Jak pronikalo křesťanství do střední Evropy?

2.26 Jaký je původ islámu? Souvisí s křesťanstvím?

Muslimové, misionáři a pravoslavní

V 7. století po Kristu jeden arabský muž jménem Mohamed zažil během modlitby něco, co popsal jako vidění archanděla Gabriela. Ten mu nadiktoval božské zjevení, které bylo později sepsáno v Koránu. Muslimové věří, že Korán byl dán světu jako dokonalý a navždy neměnný text, který je závazný. Vedle Koránu existují rovněž původně ústně předávané výpovědi o činech a skutcích proroka Mohameda (tzv. hadísy), s jejichž pomocí je Korán vykládán. Šaría je soubor norem obsahující komplexní návod k tomu, jak být správným muslimem. Klasický islám chápe šaríu jako jednotu Koránu, tradice a právní vědy.

Islám se na Střední a Blízkém východě rychle rozšířil a šířil se i na další kontinenty. Arabská vzdělanost „muslimského světa“ byla významnou součástí evropské kultury raného středověku (jen na jihu Pyrenejského poloostrova bylo 17 univerzit); učenci navazovali na antickou tradici, čímž ji pomáhali uchovávat, a samozřejmě přidali i své vlastní poznatky: vždyť třebas arabské číslice dnes zná úplně každý.

Islám považuje Ježíše za významného proroka, ne za Božího Syna, kterým opravdu je. Ježíšova smrt na kříži a jeho vzkříšení jsou islámem rovněž zpochybňovány.

V 7. století šířil Mohamed náboženství, které vyznávalo jednoho Boha, ovšem bez Ježíše jako našeho Pána a Spasitele.
Co k tomu říkají papežové

Roku 1219 obdržel František dovolení navštívit Egypt, aby i tam hlásal Ježíšovo evangelium, a promluvit s muslimským sultánem Malikem al-Kamilem. V době, kdy probíhal střet křesťanství s islámem, se František, vyzbrojen pouze svou vírou a osobní mírností, s úspěchem vydal na cestu dialogu. Kroniky vyprávějí, že byl muslimským sultánem laskavě a srdečně přijat. To je příklad, kterým by se i nyní měly inspirovat vztahy mezi křesťany a muslimy; měl by se tedy prosazovat dialog v pravdě, ve vzájemné úctě a v porozumění. (Papež Benedikt XVI., katecheze na generální audienci, 27. ledna 2010)