DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:2.25 Ako vznikol rehoľný život?
next
Ďalej:2.27 Ako sa stal sever Európy katolíckym?

2.26 Ako vznikol islam?

Moslimovia, barbari a pravoslávni

V siedmom storočí po Kristovi vyhlásil Arab zvaný Mohamed, že anjel Gabriel mu nadiktoval Božie zjavenie. To je zapísané v Koráne. Existuje aj hádit, kniha, v ktorej Mohamed a jeho nasledovníci vysvetľujú Korán. Právo šaríja vychádza z Koránu a hádit.

Islam sa v arabskom svete šíril rýchlo, aj prostredníctvom vojen proti židom, kresťanom a ľuďom inej viery. Islam považuje Ježiša za proroka, ale nie za Božieho Syna, teda neuznáva jeho pravú podstatu. Islam tiež popiera Ježišovu smrť na kríži a jeho zmŕtvychvstanie.

V siedmom storočí šíril Mohamed náboženstvo, ktoré vyznávalo jediného Boha, no nespomína Ježiša ako nášho Pána a Spasiteľa.
Toto hovoria pápeži

V roku 1219 dostal svätý František povolenie navštíviť moslimského sultána Malika al-Kimila, aby sa s ním porozprával a hlásal Ježišovo evanjelium… V čase, keď medzi kresťanstvom a islamom prebiehal konflikt, František, zámerne vyzbrojený výlučne svojou vierou a osobnou pokorou účinne nadviazal dialóg. Kroniky nám hovoria o tom, že moslimský sultán ho prijal srdečne a zhovievavo. Toto stretnutie predstavuje vzor, ktorý by mal inšpirovať kresťanov a moslimov k úprimnému dialógu vo vzájomnej úcte a porozumení [Pápež Benedikt XVI., generálna audiencia, 27. januára 2010]