All Questions
prev
Ankstesnis:2.33 Kas atsitiko prasidėjus Atgimimui (Renesansui)?
next
Kitas:2.35 Kaip ten buvo, kad Bažnyčia pardavinėjo indulgencijas tarsi bilietus į dangų?

2.34 Kodėl Bažnyčia taip žiauriai elgėsi su indėnais?

Reformacijos link

Po didžiųjų Kristupo Kolumbo bei kitų tyrinėtojų atradimų Ispanija, Portugalija ir kitos galingos valstybės įgijo kolonijines teises į Ameriką. Popiežius davė joms užduotį skleisti tikėjimą naujose žemėse. Deja, daugeliui konkistadorų (kolonistų) labiau nei ši kilni užduotis rūpėjo įgyti turtų.

Su vietiniais gyventojais buvo taip nežmoniškai elgiamasi, kad 1537 m. popiežius Paulius III turėjo priminti kolonistams, jog indėnai yra žmonės! Tik vėlesniame etape Bažnyčia galėjo išsiųsti savo pačios misionierius. Šie misionieriai ne tik skelbė tikėjimą, bet ir patys juo gyveno, statė ligonines ir mokyklas bei padėjo žmonėms įvairiais būdais.

Ispanija ir Portugalija dažnai rūpinosi ne žmonių atsivertimu, o siekė turtų. Popiežius pasmerkė netinkamą elgesį su vietiniais gyventojais.
Štai ką sako popiežiai

Ankstyvasis jūsų tradicinių kultūrų ir europietiško gyvenimo būdo susidūrimas buvo <...> jūsų žmonėms žiauri ir skausminga tikrovė. Kultūrinė priespauda, neteisybės, jūsų gyvenimo ir tradicinių bendruomenių griovimas turi būti pripažinti. Tuo pat metu, kad istorija būtų objektyvi, ji turi užfiksuoti ir labai teigiamus aspektus <...> Tarp jų norėčiau priminti daugelio misionierių, kurie iš visų jėgų gynė pirmųjų šio krašto gyventojų teises, veiklą. [Popiežius Jonas Paulius II vietiniams Amerikos gyventojams, 1987 m. rugsėjo 14 d.]