All Questions
prev
Predchádzajúce:2.33 Čo sa stalo na začiatku renesancie?
next
Ďalej:2.35 Prečo Cirkev predávala odpustky ako vstupenky do neba?

2.34 Prečo bola cirkev taká krutá k domorodým Američanom?

Smerom k reformácii

Po veľkých objavoch Krištofa Kolumba a iných moreplavcov získali Španielsko, Portugalsko a iné mocnosti koloniálnu moc v Amerike. Pápež im dal za úlohu šíriť vieru v nových krajinách. Nanešťastie mnohých kolonistov (conquistadores) zaujímal zisk a bohatstvo viac než táto vznešená úloha.

S domorodým obyvateľstvom sa zaobchádzalo nehumánne, a to až do takej miery, že v roku 1537 musel pápež Pavol III. pripomenúť kolonistom, že domorodí Američania sú tiež ľudské bytosti! Až neskôr mala Cirkev možnosť poslať vlastných misionárov. Títo misionári vieru ohlasovali, ale ju aj sami žili. Okrem toho budovali nemocnice či školy a rozličným spôsobom pomáhali ľuďom.

Španielsko a Portugalsko často uprednostňovali bohatstvo pred misiou a nestarali sa o ľudí. Pápež odsúdil zlé zaobchádzanie s domorodcami.
Toto hovoria pápeži

Prvé stretnutie medzi vašimi tradičnými kultúrami a európskym spôsobom života bolo… pre vaše národy drsné a bolestivé. Kultúrny útlak, nespravodlivosť, rozvrat vášho života a tradičných spoločností nesmieme prehliadať. Aby sme však boli objektívni, musia si dejiny pamätať aj naozaj pozitívne aspekty… Z nich by som rád upriamil pozornosť na prácu mnohých misionárov, ktorí s vypätím síl bránili práva pôvodných obyvateľov tejto krajiny. [Pápež Ján Pavol II., Domorodým národom Amerík, 14. septembra 1987]