All Questions
prev
Predchádzajúce:1.36 Je Božia vôľa, aby ľudia umierali?
next
Ďalej:1.38 Prečo je Mária dôležitá?

1.37 Priblížime sa utrpením k Bohu?

Zlo a utrpenie

Utrpenie nikdy nie je osobným trestom od Boha: v skutočnosti je naozaj blízko všetkým, ktorí trpia a žialia. Utrpenie nikdy nebolo súčasťou Božieho plánu pre svet, ale prišlo na svet ako dôsledok dedičného hriechu a pádu človeka Aby sa tento stav mohol zmeniť, Ježiš bol pripravený obetovať vlastný život na kríži z lásky ku všetkým ľudským bytostiam. Mučili a ponížili ho tí istí ľudia.

Skrze svoje príšerné utrpenie otvoril Ježiš cestu k Bohu do neba. Keď trpíme, môžeme si byť istí, že sme zjednotení s Ježišom, ktorý tiež trpel. Premohol aj smrť! Ak sa ho učíme spoznávať a sme mu blízko, môžeme prekonať utrpenie a žiaľ a vstúpiť do Božej prítomnosti v nebi. Ak sa zjednotíme s Ježišom, naše utrpenie sa môže stať zmysluplným.

Ježišovo utrpenie z lásky ku každému z nás je našou záchranou. Naše utrpenie sa stáva zmysluplným, keď ho ponúkneme Bohu s Ježišom.
Múdrosť Cirkvi

Aký význam má Kristov súcit s chorými?

Kristov súcit s chorými a jeho mnohé uzdravenia chorých sú jasným znamením, že s ním prišlo Božie kráľovstvo, a teda víťazstvo nad hriechom, nad utrpením a nad smrťou. Svojím utrpením a smrťou Kristus dáva utrpeniu nový zmysel: Ak je spojené s jeho utrpením, môže sa stať prostriedkom očistenia a spásy pre nás a pre všetkých. [KKKC 314]

Prečo Ježiš prejavoval taký veľký záujem o chorých?

Ježiš prišiel, aby nám zjavil Božiu lásku. Prinášal ju predovšetkým tam, kde sa človek cíti mimoriadne ohrozený: v chorobe. Boh chce, aby sme boli zdraví na tele aj na duchu, aby sme mu verili a aby sme dokázali rozpoznať prichádzajúce Božie kráľovstvo.  

Niekedy nám až vážna choroba ukáže, čo potrebujeme - či už zdraví alebo chorí - najviac zo všetkého: Boha. Život máme iba v ňom. Preto majú chorí a hriešnici mimoriadny zmysel pre to, čo je v živote podstatné. Už v Novom zákone chorí vyhľadávali Ježišovu blízkosť; snažili sa ho „dotknúť, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých“(Lk 6,19). [Youcat 241]

Toto hovoria pápeži

Ľudské utrpenie, zjednotené s vykupiteľským utrpením Krista, predstavuje výnimočnú podporu pre sily dobra a otvára cestu víťazstvu týchto spasiteľných síl. [Pápež Ján Pavol II., Salvifici doloris, č. 27]