DeoQuest and TweetingwithGOD

 

Alle Vragen
prev
Vorige:1.26 Waarom is Jezus voor ons gestorven?
next
Volgende:1.28 Waarom moest Jezus zo’n gruwelijke dood sterven?

1.27 Wat zijn dat ‘verbond’ en die ‘heilsgeschiedenis’?

Wat doet Jezus voor ons?

Het Oude Testament vertelt ons over het volk Israël, het door God uitgekozen volk. Met dit volk sloot God een verbond: het volk zou trouw zijn aan God en God zou hen nooit verlaten. Door zich slecht te gedragen, verbrak het volk Israël dit verbond. God vergaf zijn volk en gaf als nieuw verbond de Tien Geboden. Helaas bleef het volk zondigen, maar God vergaf hen steeds opnieuw en sloot keer op keer een nieuw verbond.

God wilde dat de mens voor altijd gelukkig zou kunnen zijn: Hij wilde de zonde van de eerste mensen en allen die na hen kwamen teniet doen. Dat is het ‘heilsplan’ van God, en de weg die Hij met ons gaat is de ‘heilsgeschiedenis’. Door de zelfopoffering van Jezus aan het kruis, sloot Hij een nieuw, definitief verbond tussen God en de mensen. Vanaf dat moment was het mogelijk voor mensen om in de hemel voor altijd met God te leven.

Gods verbond met Israël betekent dat Hij er voor hen is en het volk Hem gehoorzaamt. Heilsgeschiedenis is hoe Gods plan zich ontvouwt in de tijd.