DeoQuest and TweetingwithGOD

 

Alle Vragen
prev
Vorige:5.10 Hoe kunnen sacramenten worden toegediend in een noodgeval?
next
Volgende:5.12 Is het einde van de wereld nabij?

5.11 Wat als iemand sterft zonder de sacramenten of een begrafenis?

De sacramenten beleven

Het is erg verdrietig wanneer iemand sterft voordat hij of zij de sacramenten kan ontvangen, zowel voor de zieke als voor zijn of haar dierbaren. Gelukkig is er geen reden voor angst, want terwijl wij doen wat we kunnen om de stervende te verzorgen, zijn Gods genade en liefde nog groter dan de sacramenten die hij ons gaf. Als het niet mogelijk is dat een priester de zieke bezoekt voor de sacramenten, kan de patient een akte van volmaakt berouw maken om vergeven te worden. En als de zieke God bijvoorbeeld vertelt dat deze Jezus in de communie wil ontvangen, zal hij of zij zeker Gods aanwezigheid ontvangen. Niemand sterft alleen, ook al is bezoeken misschien niet mogelijk, want God is bij alle zieken. En jij kunt de zieke in ieder geval vergezellen door je gebed. Jezus heeft beloofd dat hij tot het einde bij ons is! (Mattheüs 28,20).

Uitvaarten zijn evenzeer nodig voor de doden als voor de levenden. Het is erg pijnlijk als extreme omstandigheden het organiseren van een goed afscheid en uitvaart verhinderen. Wanhoop echter niet! God zal zeker de overleden persoon met grote liefde en grote rechtvaardigheid ontvangen: zijn verlangen is dat we allemaal worden gered. Het is niet nodig dat het lichaam van de overledene aanwezig is bij een uitvaart in de kerk, zelfs maanden later als de omstandigheden dit nodig maken. Soms is zelfs samen bidden niet mogelijk voor degenen die achterblijven. Maar gebed wordt niet beperkt door plaats of afstand: je kun, waar je ook bent, verenigd zijn in gebed!                                                                          

Maak je geen zorgen: Gods liefde is zelfs groter dan de sacramenten die hij ons gaf. Waar en hoe ze ook sterven, we kunnen in gebed verbonden zijn met onze overledenen.