Alle Vragen
prev
Vorige:6.24 Mogen we met embryo's levens redden? Wat is bio-ethiek? Zijn robots een zegen of een gevaar? Wat denk je van transhumanisme?
next
Volgende:6.26 Kan evangelisatie honger in de wereld bestrijden? Waarom wil God dat ik mijn geloof uitdraag? Kan ik door mijn werk evangeliseren?

6.25 Waarom hebben sommige mensen alles en andere niets? Hoe kan ik een gelukkig leven leiden terwijl zij lijden? Kan het geloof helpen om het allemaal te begrijpen? Moet ik me echt bekeren?

Technologie & Je geloof doorgeven - #YniGOD

God wilde dat het goed toeven zou zijn in deze wereld en Hij lijdt als mensen lijden en arm, ziek of zwak zijn. Dat is allemaal in de wereld gekomen door onze zelfzuchtige en zondige keuzes, om te beginnen die van de eerste mensen. We kunnen daar heel wat aan doen door met anderen te delen wat we hebben. God heeft jou nodig om het leven in deze wereld te verbeteren!

God heeft je geschapen om gelukkig te zijn (Fil 4,4). Het lijden in dit leven is niet het einde. Dankzij Jezus’ offer aan het kruis wacht degenen die nu lijden een beter leven in de hemel. Dat is een goede reden om gelukkig te zijn, ook al is nog niet alles volmaakt. Niemand is perfect: we moeten ons allemaal bekeren en terugkeren naar God en naar de mensen die we keer op keer pijn doen.

God heeft de wereld anders bedoeld, maar wij hebben haar gemaakt tot hoe zij nu is. Om te zien wat Hij bedoeld heeft moeten we ons bekeren. Door Jezus’ liefde kunnen we gelukkig worden, nu en straks in de hemel.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat zijn de uitwerkingen van het kruisoffer van Christus?

Jezus heeft vrijwillig zijn leven gegeven als zoenoffer, dat wil zeggen: Hij heeft onze zonden goedgemaakt door de volmaakte gehoorzaamheid van zijn liefde tot de dood. Deze “liefde tot het uiterste” (Joh 13,1) van de Zoon van God, verzoent heel de mensheid met de Vader. Het Paasoffer van Christus koopt dus alle mensen vrij, op een unieke, volmaakte en definitieve wijze, en opent voor hen de gemeenschap met God [CCKK 122].

Waarom roept Jezus zijn leerlingen op, hun kruis op te nemen?

Door hen op te roepen hun kruis op zich te nemen en Hem te volgen wil Jezus zijn leerlingen, aan wie zijn verlossend offer het eerst ten goede komt, met dit offer verenigen [CCKK 123].

Wat is eeuwig geluk?

Zij is het aanschouwen van God in het eeuwige leven, waarin we ten volle "deel krijgen aan Gods eigen wezen" (2 Pet 1,4), aan de heerlijkheid van Christus en aan de genieting van het drie-ene leven. De zaligheid overstijgt de menselijke vermogens: ze is een bovennatuurlijke vrije gave van God, zoals de genade die ertoe leidt. De beloofde zaligheid stelt ons voor beslissende morele keuzes met betrekking tot de aardse goederen, doordat zij ons aanspoort God boven alles lief te hebben [CCKK 362].

Dit zeggen de pausen

We hebben een ecologische bekering nodig… Deze bekering moet op integrale wijze begrepen worden, als een omvorming van hoe we met onze zusters en broeders omgaan, met andere levende wezens, met de schepping in al haar rijkdom en variatie en met de Schepper die de oorsprong en bron van iedere vorm van leven is [Paus Franciscus, Werelddag voor de Vrede, 1 jan. 2020, 4].