All Questions
prev
Vorige:6.23 Mogen ambtenaren religieuze symbolen dragen? Mag de staat (godsdienst) vrijheid aan banden leggen? Kan een christen nationalist zijn, overlopen of een andere staat steunen?
next
Volgende:6.25 Waarom hebben sommige mensen alles en andere niets? Hoe kan ik een gelukkig leven leiden terwijl zij lijden? Kan het geloof helpen om het allemaal te begrijpen? Moet ik me echt bekeren?

6.24 Mogen we met embryo's levens redden? Wat is bio-ethiek? Zijn robots een zegen of een gevaar? Wat denk je van transhumanisme?

Technologie & Je geloof doorgeven - #YniGOD

De katholieke visie op bio-ethiek - de ethiek van het leven - kan zeer behulpzaam zijn bij het nemen van beslissingen. God heeft een oneindig verlangen naar menselijk leven (Gen 2,7). Het moet in ieder stadium gekoesterd en beschermd worden, van de bevruchting tot aan de natuurlijke dood. Embryo’s zijn mensen met dezelfde grondrechten als wie dan ook. Het mag niemand worden toegestaan een embryo te doden, zelfs niet als het veel levens kan redden. Het gebruiken van dode embryo’s kan vaak vergeleken worden met het na de dood doneren van organen.

Met kunstmatige intelligentie kan veel worden gedaan om de kwaliteit van leven te verhogen. Er moet zeer zorgvuldig worden gekeken naar de grenzen van wat toelaatbaar is. Hoe intelligent een robot ook wordt, hij zal nooit een mens zijn en kan menselijke interactie niet altijd op een moreel verantwoorde manier vervangen. Transhumanisme is een filosofie die een betere versie van menszijn probeert te scheppen, hetgeen tegen ons geloof ingaat dat God ons goed heeft geschapen (Gen 1,27.31).

Bio-ethiek is de ethiek van het leven, dat in Gods ogen oneindig kostbaar is. Technologie kan de mensheid vooruithelpen, zolang de waardigheid van ieder mens maar in stand blijft.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Waarom moet het menselijk leven worden geëerbiedigd?

Omdat het heilig is. Vanaf zijn oorsprong veronderstelt het Gods scheppende activiteit en het blijft voor altijd in een speciale relatie met de Schepper, zijn enige doel. Het is niemand geoorloofd rechtstreeks een onschuldig menselijk wezen te vernietigen, omdat dit ernstig in strijd is met de waardigheid van de persoon en met de heiligheid van de Schepper: “Breng iemand die onschuldig is en in zijn recht staat, niet ter dood” (Ex 23,7) [CCKK 466].

Waarom moet de samenleving elk embryo beschermen?

Het onvervreemdbaar recht op leven elk menselijk individu vanaf zijn conceptie, is een constitutief element van de burgerlijke samenleving en van haar wetgeving. Wanneer de staat zijn macht niet ten dienste stelt van de rechten van alle burgers, en speciaal van de zwaksten, waaronder de ongeboren kinderen, worden de fundamenten zelf van de rechtstaat ondermijnd [CCKK 472].

Zijn transplantatie en de donatie van organen vóór en na de dood toegestaan?

Orgaantransplantatie is moreel aanvaardbaar wanneer de donor er in toestemt en er voor hem geen buitensporige risico’s aan verbonden zijn. Voor de edele daad van orgaandonatie na de dood, moet de werkelijke dood van de donor met volledige zekerheid zijn vastgesteld [CCKK 476].

Dit zeggen de pausen

Digitale vernieuwing heeft haar uitwerking op alle gebieden van ons leven... Ongelijkheden nemen gigantisch toe; kennis en rijkdom hopen zich op in maar een paar handen met alle gevaren van dien voor democratische samenlevingen. Maar deze gevaren mogen de enorme mogelijkheden die de nieuwe technologieën ons kunnen bieden niet aan het oog onttrekken… De grondslagen van de sociale leer van de Kerk kunnen een doorslaggevende bijdrage leveren [Paus Franciscus, Tot de Pauselijke Academie voor het Leven, 28 feb. 2020].