Alle Tweets
prev
Vorige:4.6 Hoe kan ik de Wil van God kennen?
next
Volgende:4.8 Wat is de verhouding tussen geloof en daden?

4.7 Leeft een christen anders dan anderen?

Leven als christen

De centrale opdracht voor iedere christen is om te houden van God en zijn naaste. Het is waar, ook niet-christenen kunnen heel goede daden doen.

Het grote verschil tussen christenen en niet-christenen is dat we gedoopt zijn en daardoor bij Jezus horen. Dat verschil mogen we laten zien door onze manier van leven in vertrouwen op God. Ook doen christenen hun best om anderen waar nodig hulp te bieden om beter te leven. 

Als christenen horen we door de doop voor altijd bij Jezus. Dat wordt (hopelijk) zichtbaar in onze manier van leven met God en onze naasten.