Alle Vragen
prev
Vorige:4.49 Wat is evangelisatie?
next
Volgende:5.1 Is er een christelijke manier te leven tijdens een crisis met een onbekende uitkomst?

4.50 Hoe kan ik helpen het Evangelie te verkondigen?

Maatschappij en samenleving

Jezus’ Evangelie is zo belangrijk dat iedereen de kans moet krijgen om het te horen! Om dat voor elkaar te krijgen hebben we alle gelovigen nodig. Wij kunnen getuigen over God en vertellen van onze band met Jezus en de Kerk.

Het is daarbij belangrijk om mensen op ieder moment eerlijk, met zachtmoedigheid, en met respect behandelen. Wij kunnen niemand bekeren, dat kan alleen de Heilige Geest. Niemand kan gedwongen worden om te geloven in de liefde van God: het is altijd een vrije keuze. 

Door te groeien in je gebed en liefde tot Jezus, meer over Hem te leren en vanuit je hart te spreken, werk je mee met de missie van de Kerk.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Hoe wordt de Blijde Boodschap verspreid?

Vanaf het begin hadden de eerste leerlingen het vurig verlangen Jezus Christus te verkondigen, met de bedoeling om alle mensen te brengen tot het geloof in Hem. Ook vandaag wordt uit de liefdevolle kennis van Christus het verlangen geboren om te evangeliseren en te catechiseren, dat wil zeggen in zijn Persoon heel het heilsplan van God te onthullen, en de mensheid te brengen tot de gemeenschap met Hem. [CCKK 80]