All Questions
prev
Poprzedni:1.39 Maryja nie jest Bogiem, więc skąd ten cały kult?
next
Następny:1.41 Czy w niebie rzeczywiście są anioły?

1.40 Czy Maryja na zawsze pozostała dziewicą i nigdy nie zgrzeszyła?

Maryja i anioły

Z naukowego punktu widzenia poczęcie nie jest możliwe bez udziału męskiego nasienia lub interwencji ludzkiej. Ale Bóg może przekraczać prawa natury i czynić cuda.

Maryja stała się brzemienną za sprawą bezpośredniego działania Bożego, jak zapowiadała Biblia (Iz 7, 14Iz 7, 14: Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel.; Mt 1, 23Mt 1, 23: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel5, to znaczy: "Bóg z nami".) setki lat wcześniej. Bóg i grzech to przeciwieństwa. Jezus jest Bogiem i w żadnym wypadku nie mógłby pozostawać przez dziewięć miesięcy w łonie grzesznika. Maryja otrzymała szczególną łaskę od Boga, dzięki której przez całe życie nie popełniła grzechu.

 

Maryja pozostała dziewicą bez grzechu i zawsze była oddana Bogu ciałem i duszą. To dlatego z ciałem i duszą poszła do nieba.
Z mądrości Kościoła

Co oznacza, że Maryja jest Niepokalanym Poczęciem?

Kościół wierzy, że „Najświętsza Maryja Dziewica od pierwszej chwili swego poczęcia, przez łaskę i szczególny przywilej Boga wszechmogącego, na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana czysta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego” (dogmat z 1854 r.). Wiara w niepokalane poczęcie Maryi istnieje od początku Kościoła. Pojęcie to jest dzisiaj niewłaściwie rozumiane. Nie chodzi tu o poczęcie Jezusa w łonie Maryi, ale o to, że Bóg zachował Maryję od grzechu pierworodnego. A już w ogóle nie chodzi o deprecjonowanie seksualności w chrześcijaństwie. Mężczyzna i kobieta nie stają się „pokalani”, kiedy płodzą dziecko. [Youcat 83]

W jakim sensie Maryja jest „zawsze Dziewicą”?

Maryja „pozostała Dziewicą, poczynając swego Syna, Dziewicą, rodząc Syna, Dziewicą jako brzemienna, Dziewicą jako karmiąca własną piersią, zawsze Dziewicą” (św. Augustyn). Gdy Ewangelie mówią o „braciach i siostrach Jezusa”, chodzi o bliskich krewnych Jezusa, według wyrażenia stosowanego w Piśmie Świętym. [KKKK 99]

Czy Maryja miała jeszcze inne dzieci oprócz Jezusa?

Nie, Jezus jest jedynym Synem Maryi. Już wczesny Kościół uznawał wieczyste dziewictwo Maryi, co wyklucza rodzeństwo Jezusa. W języku aramejskim, ojczystej mowie Jezusa, istnieje takie samo słowo określające brata i kuzyna oraz siostrę i kuzynkę. Tam, gdzie w Ewangeliach wspomina się o „braciach i siostrach” Jezusa (przykładowo Mk 3, 31-35), chodzi o bliskich krewnych Jezusa. [Youcat 81]

W jaki sposób macierzyństwo duchowe Maryi jest powszechne?

Maryja zrodziła Syna, Jezusa, ale w Nim Jej macierzyństwo duchowe rozciąga się na wszystkich ludzi, których Jezus przyszedł zbawić. Przez swoje posłuszeństwo stała się nową Ewą, Matką żyjących, która w macierzyńskiej miłości współdziała w ich zrodzeniu i wychowaniu w porządku łaski. Dziewica i Matka, Maryja jest figurą i najdoskonalszą realizacją Kościoła. [KKKK 100]

W jakim sensie Błogosławiona Maryja Dziewica jest Matką Kościoła?

Błogosławiona Maryja Dziewica jest Matką Kościoła w porządku łaski, ponieważ wydała na świat Jezusa, Syna Bożego, Głowę Ciała, którym jest Kościół. Jezus umierając na krzyżu oddał Ją jako matkę swojemu uczniowi tymi słowami: „Niewiasto, oto syn Twój” (J 19, 27). [KKKK 196]

W jaki sposób Maryja jest również naszą Matką?

Maryja jest naszą Matką, ponieważ Chrystus Pan dał nam Ją za matkę. „Kobieto, oto Twój syn”...oto twoja Matka" (J 19, 26b-27a). Słowa, które Jezus wypowiedział z krzyża do Jana, zawsze rozumiane były przez Kościół jako zawierzenie całego Kościoła Maryi. Zatem Maryja jest także naszą Matką. Powinniśmy się do Niej zwracać i prosić Ją o orędownictwo u Boga. [Youcat 85]