All Questions
prev
Poprzedni:3.17 Po co są pielgrzymki i procesje? Czym są rekolekcje?
next
Następny:3.19 Muzułmanie nie jedzą wieprzowiny. A katolicy?

3.18 Czy egzorcyzmy wypędzające złe duchy są prawdziwe?

Tradycje i nabożeństwa

W Biblii kilkakrotnie czytamy o tym, jak Jezus wypędza złe duchy czy demony (Łk 4, 33-35)Łk 4, 33-35: W synagodze był człowiek opętany przez ducha nieczystego. Krzyczał on donośnym głosem: „Och, co mamy wspólnego z Tobą, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić! Wiem, kim jesteś: Świętym Boga”. A Jezus stanowczo mu nakazał: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy demon rzucił człowieka na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody.. Również swoim uczniom polecił, by wyrzucali demony (Mk 6, 7)Mk 6, 7: Potem przywołał do siebie Dwunastu i zaczął ich rozsyłać po dwóch. Dał im władzę nad duchami nieczystymi.. Jezusowa misja zwalczania zła jest wciąż aktualna i ma być pełniona przez następców apostołów: biskupów i księży.

Egzorcysta to ksiądz specjalnie wyznaczony do tej funkcji przez biskupa. Swą pracę wykonuje głównie poprzez modlitwę i wiarę w to, że miłość Jezusa przezwycięża wszelkie zło.

 

Opętania są rzadkie, ale prawdziwe. Jeśli brak jest medycznego lub psychologicznego wyjaśnienia, egzorcysta może wypędzić demony modlitwą.
Z mądrości Kościoła

Co to jest egzorcyzm?

Egzorcyzmem nazywamy, gdy Kościół na mocy swojej władzy prosi w imię Jezusa Chrystusa, by jakaś osoba lub przedmiot były strzeżone od napaści Złego i uwolnione od jego panowania. W prostej formiewystępuje podczas sprawowania chrztu. Egzorcyzm uroczysty, nazywanyegzorcyzmem wielkim,może być wypowiadany tylko przez prezbitera i zazezwoleniem biskupa. [KKKK 352]

Czy Kościół dokonuje jeszcze egzorcyzmów?

W czasie każdego chrztu dokonuje się tzw. małego egzorcyzmu, odmawia się modlitwę, przez którą z przystępującego do chrztu wyrzuca się Złego i umac­nia się go do walki przeciwko potęgom i siłom, które Jezus zwyciężył. Wielki egzorcyzm jest modlitwą wypowiadaną na mocy pełni władzy Jezusa, dzięki której ochrzczony chrześcijanin w imię Jezusa zostaje wyrwany z wpływu i panowania Złego i którą w Koście­le stosuje się rzadko i dopiero po bardzo wnikliwym sprawdzeniu.

To, co pokazuje się w hollywoodzkich filmach, jak choćby w Egzorcyście, najczęściej nie odpowiada prawdzie Jezusa i Kościoła. Czytamy w Ewangelii, że Jezus wy­pędzał demony. Miał władzę nad złymi mocami i siłami i potrafił uwalniać od nich ludzi. Jezus przekazał pełnię swej władzy apostołom, którzy mieli „wypędzać duchy nieczyste i uzdrawiać wszystkie choroby i doLegliwości" (por. Mt 10, 1). Kościół nie czyni obecnie nic innego, gdy wybrani kapłani wypowiadają egzorcyzm nad człowiekiem, który o to prosi. Wcześniej jednak należy wykluczyć chorobę psychiczną (której leczenie znajduje się w kompetencji nauk medycznych). W egzorcyzmie chodzi o wyrwanie z duchowego opętania i wyzwolenie z mocy Złego. [Youcat 273]