Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
noodweer

1.49 Wanneer komt het einde der tijden?

Hemel, hel of vagevuur?

Jezus stond op uit de dood (Pasen) en werd later in de hemel opgenomen (Hemelvaart). Vanaf dat moment is het onze taak om goed te leven als christenen en om het Evangelie te verkondigen aan de hele wereld.

Dit gaat door totdat Jezus terug komt op aarde (de wederkomst). Dat is het ‘einde der tijden’. Niemand weet wanneer dit zal zijn (Mar 13,31-32)Mar 13,31-32: Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan. Maar wanneer die dag of dat uur aanbreekt, weet niemand, de engelen in de hemel niet, de Zoon niet, maar alleen de Vader. en niemand kan dit voorspellen. Het kan op ieder moment gebeuren (Apok 22,20)Apok 22,20: Hij die dit alles waarborgt, zegt: ‘Ja, Ik kom spoedig.’ Amen. Kom, Heer Jezus!. Jezus roept alle mensen op tot een waakzame manier van leven. Zo zullen we klaar zijn om Hem te ontmoeten wanneer het grote moment aangebroken is.

> Lees meer in het boek

Aan het einde der tijden verrijzen de doden en beslist Jezus wie naar de hemel gaat. Niemand weet wanneer: wees dus bereid en kies voor God!

Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat zijn de zin en de heilsbetekenis van de verrijzenis?

De verrijzenis vormt het hoogtepunt van de incarnatie. Zij bevestigt de godheid van Christus, evenals alles wat Hij gedaan en geleerd heeft, en verwezenlijkt alle beloften die God ons gedaan heeft. Bovendien is de Verrezene, als Overwinnaar over zonde en dood, het beginsel van onze rechtvaardiging en onze verrijzenis: nu al bewerkt Hij voor ons de genade van het kindschap door aanname, dat ons werkelijk doet delen in zijn leven als eniggeboren Zoon; vervolgens zal Hij later, op het einde der tijden, ons lichaam doen verrijzen. [CCKK 131]

Wat is er door de verrijzenis in de wereld veranderd?

Omdat met de dood nu niet meer alles afgelopen is, is er vreugde en hoop in de wereld gekomen. Nadat de dood "geen macht meer" (Rom. 6, 9) had over Jezus, had hij ook geen macht meer over ons, die bij Jezus horen. [Youcat 108]