Alle Tweets
prev
Vorige:1.48 Zie ik mijn huisdier in de hemel?
next
Volgende:1.50 Hoe belangrijk is de verrijzenis?

1.49 Wanneer komt het einde der tijden?

Hemel, hel of vagevuur?

Jezus stond op uit de dood (Pasen) en werd later in de hemel opgenomen (Hemelvaart). Vanaf dat moment is het onze taak om goed te leven als christenen en om het Evangelie te verkondigen aan de hele wereld.

Dit gaat door totdat Jezus terug komt op aarde (de wederkomst). Dat is het ‘einde der tijden’. Niemand weet wanneer dit zal zijn (Mar 13,31-32)Mar 13,31-32: Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan. Maar wanneer die dag of dat uur aanbreekt, weet niemand, de engelen in de hemel niet, de Zoon niet, maar alleen de Vader. en niemand kan dit voorspellen. Het kan op ieder moment gebeuren (Apok 22,20)Apok 22,20: Hij die dit alles waarborgt, zegt: ‘Ja, Ik kom spoedig.’ Amen. Kom, Heer Jezus!. Jezus roept alle mensen op tot een waakzame manier van leven. Zo zullen we klaar zijn om Hem te ontmoeten wanneer het grote moment aangebroken is.

Aan het einde der tijden verrijzen de doden en beslist Jezus wie naar de hemel gaat. Niemand weet wanneer: wees dus bereid en kies voor God!