Alle Vragen
prev
Vorige:1.48 Zie ik mijn huisdier in de hemel?
next
Volgende:1.50 Hoe belangrijk is de verrijzenis?

1.49 Wanneer komt het einde der tijden?

Hemel, hel of vagevuur?

Jezus stond op uit de dood (Pasen) en werd later in de hemel opgenomen (Hemelvaart). Vanaf dat moment is het onze taak om goed te leven als christenen en om het Evangelie te verkondigen aan de hele wereld.

Dit gaat door totdat Jezus terug komt op aarde (de wederkomst). Dat is het ‘einde der tijden’. Niemand weet wanneer dit zal zijn (Mar 13,31-32)Mar 13,31-32: Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan. Maar wanneer die dag of dat uur aanbreekt, weet niemand, de engelen in de hemel niet, de Zoon niet, maar alleen de Vader. en niemand kan dit voorspellen. Het kan op ieder moment gebeuren (Apok 22,20)Apok 22,20: Hij die dit alles waarborgt, zegt: ‘Ja, Ik kom spoedig.’ Amen. Kom, Heer Jezus!. Jezus roept alle mensen op tot een waakzame manier van leven. Zo zullen we klaar zijn om Hem te ontmoeten wanneer het grote moment aangebroken is.

Aan het einde der tijden verrijzen de doden en beslist Jezus wie naar de hemel gaat. Niemand weet wanneer: wees dus bereid en kies voor God!
Uit de Wijsheid van de Kerk

What is the saving meaning of the Resurrection?

The Resurrection is the climax of the Incarnation. It confirms the divinity of Christ and all the things which he did and taught. It fulfills all the divine promises made for us. Furthermore the risen Christ, the conqueror of sin and death, is the principle of our justification and our Resurrection. It procures for us now the grace of filial adoption which is a real share in the life of the only begotten Son. At the end of time he will raise up our bodies. [CCCC 131]

What changed in the world as a result of the Resurrection?

Because death is now no longer the end of everything, joy and hope came into the world. Now that death “no longer has dominion” (Rom 6:9) over Jesus, it has no more power over us, either, who belong to Jesus. [Youcat 108]

Dit zeggen de pausen

[Let] us think of God’s conclusive intervention at the end of time, when he will fully establish his Kingdom. The present is the time of sowing, and the growth of the seed is assured by the Lord. Every Christian therefore knows well that he must do all he can, but that the final result depends on God. [Pope Benedict XVI, Angelus, 17 June 2012]