All Questions
prev
Ankstesnis:1.48 Ar danguje sutiksiu savo augintinį?
next
Kitas:1.50 Ar labai svarbus Prisikėlimas?

1.49 Kada bus laikų pabaiga?

Dangus, pragaras ar skaistykla?

Jėzus prisikėlė iš numirusių per Velykas, o vėliau buvo paimtas į dangų (Žengimas į dangų). Nuo tos akimirkos mūsų užduotis yra gyventi gerą krikščionio gyvenimą ir skelbti Evangeliją visam pasauliui.

Tai tęsis tol, kol Jėzus sugrįš į žemę (antrasis atėjimas). Tuomet bus „laikų pabaiga“. Niekas nežino, kada tai įvyks (Mk 13, 31-32)Mk 13, 31-32: Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Tačiau tos dienos ar tos valandos niekas nežino, nei dangaus angelai, nei Sūnus, tik Tėvas“., ir niekas negali to numatyti. Tai gali įvykti bet kuriuo metu (Apr 22, 20)Apr 22, 20: Tas, kuris šitai liudija, sako: „Taip, aš veikiai ateinu!“ Amen. Ateik, Viešpatie Jėzau!. Jėzus ragina visus žmones išlikti budrius, kad būtume pasirengę susitikti su Juo, kai ateis didžioji akimirka.

Laikų pabaigoje mirusieji prisikels ir Jėzus sugrįš. Niekas nežino, kada tai įvyks: taigi būk pasiruošęs ir rinkis sekti Dievu!
Bažnyčios išmintis

Kokia yra Prisikėlimo prasmė ir išganomoji reikšmė?

Prisikėlimas yra Įsikūnijimo viršūnė. Juo patvirtinama Kristaus dievystė, taip pat visa, ką jis darė ir ko mokė. Juo įgyvendinami visi mums duoti dieviškieji pažadai. Be to, Prisikėlusysis nuodėmės ir mirties nugalėtojas yra mūsų nuteisinimo ir mūsų prisikėlimo pagrindas. Nuo tada Prisikėlimas laiduoja mums įsūnystės malonę – tikrą dalyvavimą viengimio Sūnaus gyvenime; laikų pabaigoje jis prikels mūsų kūną. [KBKS 131]

Kas pasikeitė pasaulyje po prisikėlimo?

Kadangi mirtis nebėra visa ko pabaiga, ateiti į pasaulį yra didelis džiaugsmas ir viltis. Kai jau „mirtis jam [Jėzui] nebeturi galios“ (Rom 6, 9), ji nebeturi galios ir mums, priklausantiems Jėzui. [Youcat 108]

Štai ką sako popiežiai

Galvokime apie Dievo galutinį įsikišimą laikų pabaigoje, kai Jis visiškai įtvirtins savo Karalystę. Dabartis yra sėjos laikas, o sėklos augimą užtikrina Viešpats. Todėl kiekvienas krikščionis gerai žino, kad turi padaryti viską, ką gali, tačiau galutinė baigtis priklauso nuo Dievo. [Popiežius Benediktas XVI, „Viešpaties angelo“ malda, 2012 m. birželio 17 d.]