All Questions
prev
Poprzedni:2.36 Jakie idee wywołały reformację?
next
Następny:2.38 Jakie były konsekwencje reformacji?

2.37 Jaka jest różnica między protestantami a katolikami?

W kierunku reformacji

Kościół katolicki jest jeden, a jego głową jest papież. Wspólnot protestanckich jest wiele. Wszystkich nas łączy wiara w Boga i w Jego miłość do człowieka. Ale są też różnice. Katolicy wierzą, że objawienie Boże zawarte jest w Biblii i w Tradycji Kościoła, podczas gdy większość protestantów za objawioną uznaje jedynie Biblię.

Większość protestantów ma także trudności z uznaniem sakramentów, roli Maryi i świętych oraz pozycji papieża. Jezus chciał ustanowić jeden Kościół: nie chciał podziałów między chrześcijanami. Dlatego powinniśmy często się modlić i robić wszystko, co w naszej mocy, by zbliżyć się do siebie (ekumenizm).

 

Protestanci i katolicy mają różne poglądy na niektóre aspekty, takie jak postrzeganie sakramentów jako źródła łaski lub papieża jako symbolu jedności.