All Questions
prev
Poprzedni:2.32 Czym była hiszpańska inkwizycja?
next
Następny:2.34 Dlaczego Kościół był tak okrutny dla Indian?

2.33 Co działo się na początku renesansu?

W kierunku reformacji

W XIII i XIV wieku doszło do zamieszania, ponieważ w tym samym czasie kilkoro ludzi jednocześnie uważało się za papieży i nie było do końca wiadomo, który z nich jest nim prawdziwie. Dopiero w 1417 r. wszyscy uznali, że jedynym papieżem jest Marcin V.

Papieże zaczęli prowadzić coraz bardziej światowe i wystawne życie. W związku z tym Kościół bardzo potrzebował odnowy w kwestii świadomego naśladowania Jezusa, które było obecne wśród duchownych jedynie na bardzo małą skalę. Jednak w renesansie to nie Bóg, ale człowiek znalazł się w centrum zainteresowania. Niestety, tę tendencję w myśleniu można było zauważyć również u przywódców Kościoła.

 

Renesans koncentrował się przede wszystkim na człowieku. Kościół patronował powstaniu wielu dzieł sztuki, ale w jego łonie nastąpiły rozdziały.