DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Předchozí:2.39 Co je anglikánská církev?
next
Následující:2.41 Co je to Tridentský koncil?

2.40 Co znamenala protireformace?

Odpověď církve

Luther měl naprostou pravdu v jedné věci: někteří duchovní v církvi se chovali strašně. Tato situace rozhodně potřebovala změnu, proto začala katolická reformace neboli protireformace. Církev se zaměřila na podstatu víry. Biskupové již nebyli vybíráni na základě svého šlechtického původu, ale podle svých schopností a svatosti života.

Během tohoto období hrál důležitou roli tridentský koncil. Znovu zdůraznil význam osobního vztahu ke Kristu a důležitost vzdělávání ve víře. V protireformaci sehrálo významnou roli množství svatých, včetně Ignáce z Loyoly a Terezie z Ávily.

Církev byla během protireformace obnovována zevnitř s velkou pozorností k víře a osobnímu vztahu s Ježíšem.
Co k tomu říkají papežové

Sv. František Saleský byl apoštolem, kazatelem, spisovatelem, mužem činu i modlitby a zasazoval se o uskutečňování ideálů tridentského koncilu. Byl zapojen do kontroverzí i dialogu s protestanty a stále více zakoušel, že více než nezbytná teologická konfrontace jsou účinnější osobní vztahy a láska. Byl pověřován diplomatickými misemi na evropské úrovni a společenskými úkoly zprostředkování a smiřování. (Papež Benedikt XVI., katecheze na generální audienci, 2. března 2011)