DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:2.39 Čo je to anglikánska cirkev?
next
Ďalej:2.41 Čo je to Tridentský koncil?

2.40 Čo znamenala protireformácia?

Odpoveď cirkvi

Luther mal úplnú pravdu v jednej veci: niektorí klerici v Cirkvi sa správali príšerne. S tým bolo treba urobiť krátky proces. Začala sa teda katolícka reformácia, tiež známa ako protireformácia. Cirkev sa opäť sústredila na podstatu viery. Biskupov prestali menovať na základe aristokratického pôvodu, kritériom výberu sa stali ich vedomosti a svätosť.

Tridentský koncil v tomto čase zohral dôležitú rolu. Predovšetkým sa pozornosť opäť sústredila na vzťah s Ježišom a výchovu vo viere. V protireformácii mali dôležitú úlohu mnohí svätci vrátane svätého Ignáca z Loyoly a svätej Terézie z Avily.

Počas protireformácie sa Cirkev zreformovala zvnútra a sústredila všetku pozornosť na vieru a vzťah s Ježišom.
Toto hovoria pápeži

[Svätý František Saleský] bol apoštol, kazateľ, spisovateľ, muž činu a modlitby, ktorý zasvätil život zasievaniu ideálov Tridentského koncilu. Zapojil sa do dialógu s protestantmi o kontroverzných otázkach, pričom mal okrem potrebnej teologickej konfrontácie čoraz intenzívnejšie skúsenosti s účinnosťou osobného vzťahu a milosrdnej lásky. Poverili ho aj diplomatickými misiami v Európe a spoločenskými povinnosťami týkajúcimi sa mediácie a zmierovania. [Pápež Benedikt XVI., generálna audiencia, 2. marca 2011]