All Questions
prev
Poprzedni:3.9 Czy należy modlić się do Ojca, Syna czy do Ducha Świętego? Do Maryi i do świętych?
next
Następny:3.11 Jaką modlitwą jest „Ojcze nasz”?

3.10 Dlaczego ciągle powtarzamy tę samą modlitwę?

Formy modlitwy

Często modlimy się, powtarzając istniejące już modlitwy. Są to tak zwane modlitwy ustne. Mogą się wydawać bardzo nudne, ale modlitwa to co innego niż zwykłe wypowiadanie słów.

Modlitwa to coś, co czynimy naszymi sercami. Moc modlitwy ustnej tkwi właśnie w jej powtarzaniu. Ponieważ znamy już odpowiednie słowa, możemy w pełni być z Jezusem naszym sercem i umysłem. Aplikacja #TwGOD zawiera kilka pięknych modlitw.

 

Siła modlitwy tkwi w powtarzaniu: w ten sposób trwasz w obecności z Bogiem. Kiedy brak ci własnych słów, nie recytuj, ale módl się sercem.
Z mądrości Kościoła

Co to jest modlitwa ustna?

W pierwszej kolejności modlitwa jest wzniesieniem się serca ku Bogu. A jednak nawet Jezus uczył modlić się słowami. W modlitwie Ojcze nasz jak w testamen­cie pozostawił nam wzór doskonałej modlitwy ustnej.

Podczas modlitwy powinniśmy nie tylko myśleć o spra­wach pobożnych. Powinniśmy wypowiadać to, co leży nam na sercu, przedstawiać Bogu nasze żale i prośby, uwielbiać Go i dziękować Mu. Niejednokrotnie wielkie modlitwy ustne - Psalmy i hymny z Pisma Świętego, Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo - wskazują nam na to, co ma być prawdziwą treścią modlitwy i co prowadzi do kontempla­cji wolnej od rozproszeń. [Youcat 501]