All Questions
prev
Predchádzajúce:3.9 Modlíme sa k Otcovi, k Synovi či k Duchu Svätému? Modlíme sa k Panne Márii a k svätým?
next
Ďalej:3.11 Akou modlitbou je Otče náš?

3.10 Prečo opakujeme stále tie isté modlitby?

Druhy modlitby

Často sa modlíme opakovaním existujúcej modlitby. Tieto modlitby sa tiež nazývajú hlasné alebo formálne. Možno to vyzerá ako nuda, ale modlitba neznamená len odriekať slová..

Modlíme sa srdcom. Sila hlasnej modlitby spočíva v jej opakovaní. Pretože slová už poznáme, môžeme byť v srdci a mysli úplne spojení s Ježišom. Aplikácia #TwGOD ponúka rozličné krásne modlitby.

Hlasná modlitba ti pomáha modliť sa celým srdcom, dáva ti slová, keď nevieš, čo máš povedať, a opakovaním ťa posilňuje.
Múdrosť Cirkvi

Čo je to ústna modlitba?

Modlitba je v prvom rade pozdvihnutie srdca k Bohu. A predsa aj Ježiš učil modliť sa slovami. V modlitbe Otče náš nám zanechal dokonalú ústnu modlitbu ako svoj odkaz, aby sme vedeli, ako sa máme modliť.

Pri modlitbe sa nemáme iba oddávať zbožným myšlienkam. Mali by sme vysloviť všetko, čo máme na srdci, a predniesť to Bohu ako nárek, prosbu, chválu a vďaku. Často práve veľké ústne modlitby – žalm a hymny zo Svätého písma, Otče náš, Zdravas – poukazujú na skutočný obsah modlitby a vedú nás k slobodnej vnútornej modlitbe. [Youcat 501]

Toto hovoria pápeži

Meditácia o Kristových tajomstvách sa v ruženci podáva charakteristickou metódou, ktorá zo svojej podstaty napomáha ich osvojenie. Je to metóda založená na opakovaní. Platí to predovšetkým pre modlitbu Zdravas’, Mária, ktorá sa opakuje až desaťkrát pri každom tajomstve. Ak sa na toto opakovanie pozerá len povrchne, môže to zvádzať k považovaniu ruženca za nudnú modlitbu. Úplne inak však uvažujeme, keď na ruženec hľadíme ako na vyjadrenie lásky, ktorá sa neúnavne obracia na milovanú osobu, a to prejavmi, ktoré sú síce navonok podobné, ale stále nové pre cit, ktorým sú naplnené. [Pápež Ján Pavol II., Rosarium virginis Mariae, č. 26]