Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:3.9 A i lutem Atit, Birit apo Shpirtit Shenjt? Marisë apo shenjtërve?
next
Tjetra:3.11 Çfarë lutje është Ati ynë?

3.10 Pse i përsërisim të njëjtat lutje?

Format e lutjes

Shpesh ne lutemi duke përsëritur një lutje ekzistuese. Këto janë të ashtuquajturat lutje me zë ose lutje zyrtare( formale). Kjo mund të duket shumë e mërzitshme, por lutja nuk është e njëjtë me fjalët përsëritëse.
Lutja është diçka që ti e bën me zemrën tënde. Fuqia e një lutje me zë qëndron gjithashtu në përsëritjen e saj. Meqenëse ne i dimë fjalët tashmë, ne mund të jemi plotësisht me Jezusin në zemrat dhe mendjet tona. Aplikacioni #TwGOD [>The app] përmban disa lutje të bukura.

Lutjet me zë të ndihmojnë të lutesh me gjithë zemër, t’i japin fjalët kur nuk di çka të thuash dhe të japin force duke i përsëritur.
Urtësia e Kishës

What is vocal prayer?

In the first place, prayer is lifting the heart to God. And yet Jesus himself taught his disciples to pray with words. With the Our Father he left us the perfect vocal prayer as his testament to show how we should pray.

While praying we should not try to think pious thoughts. We should express what is in our hearts and offer it to God as complaint, petition, praise, and thanks. Often it is the great vocal prayers—the Psalms and hymns of Sacred Scripture, the Our Father, the Hail Mary—that direct us to the true substance of prayer and lead to a kind of free, interior prayer. [Youcat 501]

Ja çfarë thonë Papët

Meditimi mbi misteret e Krishtit paraqitet në Rruzare me anë të një metode  të krijuar për të ndihmuar në përvetësimin e tyre. Është një metodë e bazuar në përsëritje. Kjo vlen mbi të gjitha për Të falemi Mari, e përsëritur dhjetë herë në secilin mister. Nëse kjo përsëritje vlerësohet sipërfaqësisht, mund të tundohemi që ta shohim  Rruzaren si një ushtrim të thatë dhe të mërzitshëm. Është një gjë krejt tjetër, sidoqoftë, kur Rruzarja mendohet si derdhje e asaj dashurie që i kthehet pa u lodhur personit të mbushur me shprehje të ngjashme në përmbajtjen e tyre, por gjithnjë të freskëta për sa i përket ndjenjës që i përshkon. [Papa Gjon Pali II, Rosarium Virginis Mariae, nr. 26]