All Questions
prev
Předchozí:3.9 Modlíme se k Otci, k Synu nebo k Duchu Svatému? K Marii a svatým?
next
Následující:3.11 Jakým druhem modlitby je modlitba Otčenáš?

3.10 Proč opakujeme stále stejné modlitby?

Formy modlitby

Často se modlíme opakováním již existujících modliteb. Jsou to takzvané ústní nebo formální modlitby. Možná ti toto opakování zní jako nudný způsob modlitby. Pokud jejich slova pouze bezmyšlenkovitě vyslovuješ, tak to samozřejmě nuda je. Modlitba však není jen pouhé odříkávání slov! Modlitba musí vycházet z tvé mysli a z tvého srdce.

Opakování dává tvé ústní modlitbě sílu. Protože známe tyto modlitby zpaměti, můžeme být, zatímco se je modlíme, klidně v srdci i mysli s Ježíšem. Aplikace #TwGOD obsahuje některé krásné modlitby.

Ústní modlitby ti pomáhají modlit se celým srdcem, dávají ti slova, když nevíš, co říct, a dávají ti skrze jejich opakování sílu.
Moudrost církve

Co je to ústní modlitba?

Modlitba je v první řadě pozvednutím srdce k Bohu. A přece i Ježíš se učil modlit se slovy. V modlitbě Otče náš nám předal dokonalou ústní modlitbu jako svůj odkaz, abychom věděli, jak se modlit.

Při modlitbě se nemáme pouze oddávat zbožným myšlenkám. Měli bychom vyslovit všechno, co máme na srdci, a přednést to Bohu jako nářek, prosbu, chválu a dík. Často právě velké ústní modlitby – žalmy a hymny z Písma svatého, Otče náš, Zdrávas, Maria – nás vedou ke skutečným obsahům modlitby a uvádějí nás do volné vnitřní modlitby. [Youcat 501]

Co k tomu říkají papežové

Pro rozjímání o Kristových tajemstvích disponuje růženec charakteristickou metodou, vhodnou svou podstatou ke vstřebávání tajemství. Jedná se o metodu založenou na opakování. Platí to zejména pro modlitbu Zdrávas, Maria, která se u každého tajemství desetkrát opakuje. Povrchní pohled na takovéto opakování může svádět, aby byl růženec pokládán za nezáživnou a nudnou modlitbu. Zcela odlišný pohled však nabízí představa považovat růženec za vyjádření lásky, s níž se neúnavně obracíme k milované osobě s výrazy, které jsou si svou formou sice podobné, avšak zároveň stále nové; to kvůli citům, které je prostupují. (Papež Jan Pavel II., Rosarium Virginis Mariae [Růženec Panny Marie], apoštolský list o modlitbě svatého růžence, čl. 26, 16. října 2002)