All Questions
prev
Poprzedni:3.13 Co to jest Liturgia godzin?
next
Następny:3.15 Jak powstaje woda święcona? Do czego potrzebne jest błogosławieństwo?

3.14 Co mam robić w czasie adoracji?

Formy modlitwy

Podczas adoracji Hostia, Ciało Jezusa, umieszczona jest w pięknie zdobionym naczyniu liturgicznym (monstrancji). W ten sposób Jezus jest widoczny dla wszystkich i może być adorowany. Na ziemi nie da się bardziej zbliżyć do Boga niż w Eucharystii.

Nie musisz robić wiele. Siłą adoracji jest właśnie to, że przez chwilę nie robimy nic. W ciszy adoracji możesz się zatrzymać i głęboko rozmyślać o Jezusie. Możesz czynić to całym swoim sercem. Swoją obecnością przy Jezusie okazujemy, że bez Niego nie możemy żyć.

 

Adoracja Jezusa w Eucharystii to przebywanie z Nim w ciszy: On patrzy na ciebie, a ty na Niego. Możesz powiedzieć Mu wszystko.
Z mądrości Kościoła

Jaki rodzaj kultu należy się sakramentowi Eucharystii?

Sakramentowi Eucharystii należy się kult uwielbienia, czyli latrii, który przysługuje tylko Bogu, nie tylko podczas obrzędów Mszy świętej, ale i poza nią. Kościół z największą starannością przechowuje konsekrowane Hostie, zanosi je chorym i innym osobom nie mogącym uczestniczyć we Mszy świętej, wystawia je do publicznej adoracji wiernych, obnosi w procesjach i zachęca do nawiedzania i adoracji Najświętszego Sakramentu przechowywanego w tabernakulum. [KKKK 286]

Jak we właściwy sposób powinniśmy uczcić Pana obecnego w chlebie i winie?

Ponieważ Bóg jest realnie obecny w konsekrowanym chlebie i winie, musimy przechowywać te święte dary przejęci głęboką czcią i adorować naszego Pana i Odkupiciela obecnego w Najświętszym Sakramencie. Jeśli po Liturgii Eucharystii pozostały jeszcze konsekrowane hostie, przechowuje się je w świętych naczyniach w tabernakulum. Ponieważ obecny jest w nim Najświętszy Sakrament, tabernakulum jest najczcigodniejszym miejscem w każdym kościele. Przed każdym tabernakulum powinniśmy uklęknąć. Na pewno ten, kto rzeczywiście podąża za Chrystusem, rozpoznaje Go w najuboższych i służy Mu w nich. Znajdzie jednak także czas na chwilę modlitwy przed tabernakulum i obdarzy eucharystycznego Pana swoją miłością. [Youcat 218]