All Questions
prev
Previous:3.9 Nanalangin ba tayo sa Ama, sa Anak, o sa Banal na Espiritu? Kay Maria at sa mga santo?
next
Next:3.11 Anong uri ng panalangin ang Ama Namin?

3.10 Bakit patuloy nating inuulit ang parehong mga panalangin?

Mga uri ng panalangin

Kadalasan nagdarasal tayo sa pamamagitan ng pag-uulit ng dati nang dasal. Ito ang tinatawag na panalanging binibigkas o pormal na pagdarasal. Ito ay maaaring nakakainip, ngunit ang pagdarasal ay hindi katulad ng pagbigkas ng salita.


Ang pagdarasal ay isang bagay na ginagawa mo sa iyong puso [> 3.1]. Ang kapangyarihan ng isang binibigkas na panalangin ay nasa pag-uulit din nito. Dahil alam na natin ang mga salita, maaari nating ganap na makasama si Hesus sa ating puso at isip. Ang #TwGOD app [> The app] ay naglalaman ng ilang magagandang panalangin.

Ang mga binibigkas na panalangin ay tumutulong sa iyo na manalangin nang buong puso, bigyan ka ng mga salita kapag hindi mo alam kung ano ang sasabihin, at bigyan ng lakas sa pamamagitan ng pag-uulit.
The Wisdom of the Church

Ano ang binibigkas na panalangin?

Una sa lahat, ang pagdarasal ay isang pagtataas ng puso sa Diyos. Pero si Jesus mismo ang nagturong manalangin gamit ang mga salita. Sa Ama Namin ay iniwan Niya sa atin ang perpektong binibigkas na panalangin bilang Kanyang tipan kung paano tayo dapat magdasal.

 

Sa pagdarasal, hindi lamang tayo dapat nag-iisip ng kung ano'ng maka-diyos. Dapat din nating dalhin, at pati na rin bigkasin, sa harap ng ating Diyos kung ano ang mga nasa puso natin, bilang panaghoy, panawagan, papuri at pasasalamat. Kadalasan ay mga dakilang binibigkas na panalangin - ang mga Salmo at awitin ng Banal na Kasulatan, ang Ama Namin, ang Aba Ginoong Maria - ang nagtuturo sa atin ng tunay na nilalaman ng panalangin at nagdadala sa isang malayang panloob na panalangin. [Youcat 501]

This is what the Popes say

Ang pagmumuni-muni sa mga misteryo ni Kristo ay iminungkahi sa Rosaryo sa pamamagitan ng isang pamamaraan na dinisenyo upang makatulong sa kanilang paglagom. Ito ay isang pamamaraan batay sa pag-uulit. Nalalapat ito higit sa lahat sa Hail Mary, na paulit-ulit na sampung beses sa bawat misteryo. Kung ang pag-uulit na ito ay itinuturing na mababaw, maaaring mayroong isang tukso na makita ang Rosary bilang isang tuyo at nakakaasawa na ehersisyo. Ito ay isa pang bagay, gayunpaman, kapag ang Rosary ay naisip bilang isang pagbuhos ng pag-ibig na walang pagod na bumalik sa taong minamahal na may mga expression na katulad sa kanilang nilalaman ngunit sariwa sa mga tuntunin ng pakiramdam na sumasakop sa kanila. [Pope John Paul II, RosariumVirginisMariae, n. 26]