All Questions
prev
Poprzedni:3.21 Które miejsca w kościele są najważniejsze?
next
Następny:3.23 Skąd biorą się różnice architektoniczne w kościołach?

3.22 Czym jest chrzcielnica? Po co w kościele figurki?

Wnętrze kościoła

W chrzcielnicy przechowuje się wodę używaną do chrztu ludzi. To tam zaczyna się nowe życie człowieka jako chrześcijanina. Figury obecne w kościołach są wyobrażeniami świętych. Wierni proszą świętych (nie figury!), żeby razem z nimi modlili się do Boga. Wszyscy święci są blisko Boga w niebie.

Kiedy pod figurą świętego zapalasz świeczkę, symbolizuje ona twoje modlitwy, które trwają nawet wtedy, gdy opuścisz kościół. Święty będzie modlił się za ciebie.

 

Chrzcielnica służy do chrztu wodą, który jest początkiem życia chrześcijanina. Figury i obrazy pomagają w modlitwie do Boga i świętych.
Z mądrości Kościoła

Dlaczego Stary Testament zabraniał wykonywania wyobrażeń Boga i dlaczego my dzisiaj się do tego nie stosujemy?

Aby chronić tajemnicę Boga i odseparować sięod wyobrażeń bożków w kultach pogańskich, pierwsze przykazanie nakazywało: „Nie zrobisz sobie bożka" (Wj 20, 4). Ponieważ jednak w Jezusie Chrystusie Bóg sam przybrał ludzkie oblicze, zakaz wykonywania obrazów został w chrześcijaństwie zniesiony. W Kościele Wschodnim ikony uważa się nawet za Święte. 

Przekonanie ojców Izraela, że Bóg wszystko przewyższa transcendencja i jest o wiele większy niż wszystko to, co jest na świecie, żyje nadal w judaizmie, jak też w islamie, gdzie wciąż nie wolno przedstawiać Boga. W chrześcijaństwie ze względu na Chrystusa zakaz, począwszy od IV w., był coraz mniej przestrzegany, aż w końcu został zniesiony na Soborze Nicejskim II (787 r.). Z powodu Wcielenia Bóg nie jest już niemożliwy do wyobrażenia. Od czasu Jezusa wolno nam Go obra­zowo przedstawiać: „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także Ojca" (J 14, 9). [Youcat 358]