Wszystkie tweety
prev
Poprzedni:3.21 Które miejsca w kościele są najważniejsze?
next
Następny:3.23 Skąd biorą się różnice architektoniczne w kościołach?

3.22 Czym jest chrzcielnica? Po co w kościele figurki?

Wnętrze kościoła

W chrzcielnicy przechowuje się wodę używaną do chrztu ludzi. To tam zaczyna się nowe życie człowieka jako chrześcijanina. Figury obecne w kościołach są wyobrażeniami świętych. Wierni proszą świętych (nie figury!), żeby razem z nimi modlili się do Boga. Wszyscy święci są blisko Boga w niebie.

Kiedy pod figurą świętego zapalasz świeczkę, symbolizuje ona twoje modlitwy, które trwają nawet wtedy, gdy opuścisz kościół. Święty będzie modlił się za ciebie.

> Czytaj więcej w książce

Chrzcielnica służy do chrztu wodą, który jest początkiem życia chrześcijanina. Figury i obrazy pomagają w modlitwie do Boga i świętych.
Z mądrości Kościoła

Dlaczego Stary Testament zabraniał wykonywania wyobrażeń Boga i dlaczego my dzisiaj się do tego nie stosujemy?

Aby chronić tajemnicę Boga i odseparować sięod wyobrażeń bożków w kultach pogańskich, pierwsze przykazanie nakazywało: „Nie zrobisz sobie bożka" (Wj 20, 4). Ponieważ jednak w Jezusie Chrystusie Bóg sam przybrał ludzkie oblicze, zakaz wykonywania obrazów został w chrześcijaństwie zniesiony. W Kościele Wschodnim ikony uważa się nawet za Święte. 

Przekonanie ojców Izraela, że Bóg wszystko przewyższa transcendencja i jest o wiele większy niż wszystko to, co jest na świecie, żyje nadal w judaizmie, jak też w islamie, gdzie wciąż nie wolno przedstawiać Boga. W chrześcijaństwie ze względu na Chrystusa zakaz, począwszy od IV w., był coraz mniej przestrzegany, aż w końcu został zniesiony na Soborze Nicejskim II (787 r.). Z powodu Wcielenia Bóg nie jest już niemożliwy do wyobrażenia. Od czasu Jezusa wolno nam Go obra­zowo przedstawiać: „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także Ojca" (J 14, 9). [Youcat 358]