All Questions
prev
Poprzedni:3.29 Dlaczego pościmy przez czterdzieści dni?
next
Następny:3.31 Czy koniecznie muszę iść do kościoła w Wielki Piątek?

3.30 Czym jest Triduum Paschalne, które rozpoczyna się w Wielki Czwartek?

Wielkie święta kościelne

W czasie trzech dni (łac. triduum) Jezus cierpiał, umarł i zmartwychwstał. To jest fundament wiary chrześcijańskiej. W Wielki Czwartek wspominamy ostatnie spotkanie Jezusa przy stole ze swoimi przyjaciółmi – Ostatnią Wieczerzę.

W tym dniu Jezus ustanowił Eucharystię oraz kapłaństwo. W Wielki Piątek wspominamy mękę i śmierć Jezusa, a w Wielką Sobotę – zmartwychwstanie.

Jezus cierpiał, umarł i zmartwychwstał w czasie trzech dni (Triduum). W Wielki Czwartek wspominamy ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa.
Z mądrości Kościoła

Jak wyraziło się podczas Ostatniej Wieczerzy ofiarowanie Jezusa?

Podczas Ostatniej Wieczerzy, spożywanej z Apostołami, w przeddzień swej męki, Jezus uprzedził dobrowolne ofiarowanie swego życia: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane” (Łk 22, 19), „To jest moja krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26, 28). Ustanowił w owej chwili Eucharystię, która będzie „pamiątką” (1 Kor 11, 25) Jego ofiary, a swoich Apostołów jako kapłanów Nowego Przymierza. [KKKK 120]

 

Co wydarzyło się podczas Ostatniej Wieczerzy?

Wieczorem przed swoją śmiercią Jezus umył swoim uczniom nogi. Ustanowił Eucharystię i kapłaństwo Nowego Przymierza. Jezus ukazał swoją miłość aż do końca na trzy sposoby: umył uczniom nogi i pokazał, że wśród nas jest Tym, który służy (por. Łk 22, 27). Symbolicznie uprzedził swoją zbawczą Mękę, gdy podając chleb i kielich z winem, powiedział: „To jest moje ciało za was wydane” (Łk 22, 19n). W ten sposób ustanowił Świętą Eucharystię. Przez to, że polecił apostołom: „Czyńcie to na moją pamiątkę” (1 Kor 11, 24b) uczynił ich kapłanami Nowego Przymierza. [Youcat 99]