Alle Tweets
prev
Vorige:3.29 Waarom vasten we veertig dagen?
next
Volgende:3.31 Moet ik op Goede Vrijdag echt naar de kerk?

3.30 Wat is dat ‘paastriduüm’ dat met Witte Donderdag begint?

Grote kerkelijke feesten

Jezus werd gemarteld, stierf en verrees uit de dood binnen drie dagen (triduüm). Dit is de kern van ons christelijke geloof. Op Witte Donderdag gedenken we dat Jezus voor de laatste keer met zijn vrienden aan tafel zat: het Laatste Avondmaal.

Op deze dag stelde Jezus de Eucharistie in, samen met het priesterschap. Op Goede Vrijdag gedenken we het lijden en sterven van Jezus. In de Paaswake gedenken we dat Jezus is opgestaan uit de dood

> Lees meer in het boek

Jezus leed, stierf en verrees binnen drie dagen (triduüm). Op Witte Donderdag gedenken we de instelling van Eucharistie en priesterschap.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat gebeurde er bij het Laatste Avondmaal?

Jezus waste op de avond voor zijn dood de voeten van de leerlingen; Hij stelde de Eucharistie in en vestigde het priesterschap van het Nieuwe Verbond.

Jezus toonde hoe ver zijn liefde ging op drie manieren. Hij waste zijn leerlingen de voeten en liet zien dat Hij onder ons is als degene die bedient . Hij stelde met een teken zijn verlossende lijden vooraf present toen Hij over de gaven van brood en wijn de woorden sprak: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt’ (Lc. 22, 19). Zo stelde Hij de heilige Eucharistie in. Door de apostelen de opdracht te geven: ‘Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken’ (1 Kor. 11, 24), maakte Hij hen tot priesters van het Nieuwe Verbond. [Youcat 99]