Alle Tweets
prev
Vorige:3.6 Waarom krijg ik geen antwoord als ik bid?
next
Volgende:3.8 Hoe bid ik met een Bijbeltekst?

3.7 Hoe kan ik tijd maken voor gebed? Waar is God in het dagelijks leven?

Persoonlijk gebed

Van alle tijd die je dagelijks te besteden hebt, zijn de minuten die je reserveert voor je gebed het beste besteed. Het doel van ons gebed is ons op God te richten.

Dat kan bijvoorbeeld door te bidden met een tekst uit de Bijbel. God is er altijd, maar wij hebben daar vaak zo weinig oog voor. Daarom is het goed om te bedenken wat je echt belangrijk vindt in het leven en daarvoor te kiezen.

Stel prioriteiten! Wat is belangrijker, je drukke leven of God? God is overal, maar je relatie met Hem vraagt om jouw persoonlijke aandacht.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat is overweging?

De overweging of meditatie is een biddend nadenken, dat vooral vertrekt vanuit het Woord van God in de Bijbel. Zij zet de gedachte, de verbeelding, de emotie, en het verlangen aan het werk, om ons geloof te verdiepen, ons hart te bekeren en onze wil te sterken om Christus te volgen. Zij is een fase die voorafgaat aan de liefdevolle vereniging met de Heer. [CCKK 570]

Wat is de essentie van het overwegende gebed?

De essentie van het overwegende gebed is een biddend zoeken dat uitgaat van een heilige tekst of een heilig beeld en daarin naar de wil, de tekens en de aanwezigheid van God zoekt.

Je kunt heilige beelden en teksten niet ‘lezen’ zoals je dingen in een krant leest die ons niet direct betreffen. Je moet ze overwegen, dat wil zeggen dat je je hart moet openstellen voor God en Hem moet zeggen dat je er nu geheel voor openstaat hoe God door het gelezene of overwogene tot je wil spreken. Naast de Heilige Schrift zijn er nog vele teksten die naar God voeren, geschikt voor meditatieve beschouwing. [Youcat 502]

Hoe kan mijn dagelijkse leven een school voor het gebed zijn?

Elke gebeurtenis, elke ontmoeting kan tot een impuls voor een gebed worden. Hoe dieper we namelijk in eenheid met God leven, hoe beter we de wereld om ons heen kunnen begrijpen.

Wie ’s ochtends al de eenheid met Jezus zoekt, kan de mensen zegenen die hij ontmoet, zelfs zijn tegenstanders en vijanden. Hij werpt in de loop van de dag al zijn zorgen op de Heer. Hij heeft meer vrede in zich en straalt die ook uit. Hij velt zijn oordelen en beslissingen door zich af te vragen hoe Jezus nu zou handelen. Hij overwint de angst door de nabijheid van God. In vertwijfelde situaties is hij niet onstandvastig. Hij draagt de vrede van de hemel in zich en brengt die daardoor naar de wereld. Hij is vol van dank en vreugde voor het mooie, maar verdraagt ook het zware dat hij tegenkomt. Die opmerkzaamheid voor God is mogelijk, zelfs bij het werk. [Youcat 494]

Wat is het innerlijke gebed?

Het innerlijke gebed is liefde, zwijgen, luisteren en er-zijn voor God.

Voor het innerlijke gebed heb je tijd nodig, vastbeslotenheid en voor alles een zuiver hart. Het is de deemoedige, arme overgave van een schepsel dat alle maskers laat vallen en in de liefde gelooft en met het hart zijn God zoekt. Het innerlijke gebed wordt ook het gebed van het hart genoemd of contemplatie. [Youcat 503]

Wat kan een christen door meditatie bereiken?

Een christen zoekt in de meditatie de stilte om de nabijheid van God te ervaren en in zijn tegenwoordigheid vrede te vinden. Hij hoopt op de voelbare ervaring van zijn aanwezigheid als onverdiend geschenk van de genade. Hij verwacht deze echter niet als product van een bepaalde meditatietechniek.

Meditatie kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij het geloof en dient ter sterking en rijping van de menselijke persoon. Meditatietechnieken die een godservaring of zelfs de zielsvereniging met God beloven, zijn echter bedrog. Veel mensen denken als gevolg van dit soort valse beloftes dat God hen heeft verlaten. God laat zich echter niet door bepaalde methoden tot nabijheid dwingen. Hij deelt zich aan ons mee wanneer en zoals Hij dat wil. [Youcat 504]