DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Ankstesnis:3.6 Kodėl kai meldžiuosi, nesulaukiu atsakymo?
next
Kitas:3.8 Kaip melstis su Biblijos tekstais?

3.7 Kaip rasti laiko maldai? Kur yra Dievas mano kasdienybėje?

Asmeninė malda

Iš viso laiko, kurį turi kiekvieną dieną, minutės, skiriamos maldai, yra panaudojamos pačiu geriausiu tikslu. Maldos tikslas yra sutelkti dėmesį į Dievą.

Gali tai daryti, pavyzdžiui, melsdamasis su tekstu iš Šventojo Rašto. Dievas visada yra su mumis, bet dažnai mes kreipiame labai mažai dėmesio į Jį. Todėl gerai yra atsiminti, kas tau tikrai svarbu gyvenime, ir paversti tai tavo maldos tema.

Nusistatyk prioritetus! Kas svarbiau: tavo užimtas gyvenimas ar Dievas? Tegu Dievas būna pirmoje vietoje, o visa kita susitvarkys savaime.
Bažnyčios išmintis

Kas yra meditacija?

Meditacija yra maldingas apmąstymas, pirmiausia prasidedantis nuo Dievo žodžio Šventajame Rašte. Naudojantis protu, vaizduote, jausmais ir troškimais, ja siekiama pagilinti savo tikėjimą, atversti savo širdį ir stiprinti savo norą sekti Kristumi. Tai pradinis kelio į meilės vienybę su Viešpačiu tarpsnis. [KBKS 570]

Ką vadiname mąstymu, kokia jo esmė?

Mąstymo kaip maldos esmė yra maldingas svarstymas, apmąstant šventą tekstą ar šventą paveikslą ir ieškant juose Dievo valios, ženklo ir artumo.

Šventų paveikslų ir tekstų negalima „skaityti“ kaip laikraščių naujienų, kurios su mumis tiesiogiai nesusijusios. Juos reikia apsvarstyti, taigi pakelti širdį į Dievą ir Jam pasakyti, kad dabar esi visiškai Jam atsivėręs, pasirengęs išklausyti, ką Dievas tais perskaitytais žodžiais ar matytais vaizdais nori tau pasakyti. Be Šventojo Rašto, yra daug tekstų, skaitinių, vedančių pas Dievą, tinkamų meditaciniams apmąstymams. [Youcat 502]

Kaip kasdienybė gali tapti maldos mokykla?

Kiekvienas įvykis, kiekvienas susitikimas gali būti paskata melstis. Juo stipriau susivienijame su Dievu, tuo geriau suprantame mus supantį pasaulį.

Kas iš pat ryto ieško vienybės su Jėzumi, tas gali laiminti žmones, kuriuos sutinka, net savo varžovus ir priešus. Toks žmogus visus savo dienos rūpesčius atiduoda Viešpačiui. Jis turi nesutrikdomą vidinę ramybę ir spinduliuoja ją kitiems. Visada apmąsto, kaip ir ką darytų Jėzus vienu ar kitu klausimu. Įveikia baimę, būdamas Dievo artumoje. Net kai situacija beviltiška, niekada nepasiduoda silpnumui. Jį gaubia dangiška ramybė, kurią jis skleidžia pasaulyje. Jis yra dėkingas už grožį ir gėrį, kuriuo džiaugiasi, ir lengvai pakelia visus sunkumus, su kuriais susiduria. Ir dirbdamas gali klausytis Dievo, nenukreipti nuo Jo savo dėmesio. [Youcat 494]

Ką vadiname kontempliatyvia malda?

Kontempliatyvi malda yra meilė, tylėjimas, klausymasis ir buvimas Dievo akivaizdoje.

Kontempliatyviai maldai reikia laiko, pasiryžimo ir pirmiausia tyros širdies. Tai nuolankus atsidavimas kūrinio, kuris nusimeta visas kaukes, tiki meile ir visa širdimi ieško savo Dievo. Kontempliatyvi malda dažnai vadinama širdies malda ir kontempliacija. [Youcat 503]

Ką krikščioniui gali duoti mąstymas?

Krikščionis per mąstymą (meditaciją) stengiasi visiškai nutilti, kad galėtų patirti Dievo artumą ir Jo akivaizdoje rasti ramybę. Jis tikisi pajusti Jo buvimą kaip nepelnytą malonės dovaną, tačiau jis nelaukia, nemano, kad tai bus konkrečios meditacijos technikos vaisius.

Meditacija, mąstymas, kaip malda, gali būti svarbi pagalbinė priemonė tikėjimui ir žmogaus asmenybės stiprinimui bei brandinimui. Tačiau meditacijos technikos, kurios žada Dievo pajautimą ar net sielos susijungimą su Dievu, yra gryna apgaulė. Daugelis žmonių dėl tokių neteisingų pažadų ima manyti, kad Dievas juos apleido, nes jie Jo nejaučia. Tačiau Dievas nepasiduoda jokių metodų prievartai. Jis duoda mums save, kada nori ir kaip nori. [Youcat 504]

Štai ką sako popiežiai

Dar kartą norėčiau priminti poreikį savo dvasiniame gyvenime kasdien atrasti minutėlę kitą ramiai pasimelsti. Šiek tiek laiko pasikalbėti su Dievu ypač turėtume atrasti šiuo ypatingu atostogų metu. Tai taip pat padėtų ir aplinkiniams panirti į Dievo artumo, visiems nešančio taip reikalingą taiką ir meilę, šviesos spindulius. [Popiežius Benediktas XVI, 2012 m. rugpjūčio 8 d.]