All Questions
prev
Předchozí:3.6 Proč na mé modlitby nepřichází žádná odpověď?
next
Následující:3.8 Jak se můžu modlit nad textem Písma svatého?

3.7 Jak si mám udělat na modlitbu čas? Kde je v každodenním životě Bůh?

Osobní modlitba

Ze všech minut, které máš během dne k dispozici, jsou ty, které si rezervuješ pro modlitbu, těmi nejsmysluplnějšími. Účelem modlitby je zaměřit se na Boha.

Můžeš tak činit například modlitbou s biblickým textem. Bůh tu je stále, ale jsme to my, kdo jej moc nebere na vědomí. Je proto dobré mít na mysli, co považujeme v životě za opravdu důležité, a učinit z toho téma své modlitby.

Udělej si žebříček hodnot! Co je důležitější: tvůj aktivní život, nebo Bůh? Dej Boha na první místo a všechno ostatní zapadne na své místo.
Moudrost církve

Co je to rozjímání?

Rozjímání (meditace) je modlitební uvažování, především na základě Božího slova v Písmu svatém. Uvádí v činnost myšlení, představivost, city, touhu, aby prohloubilo naši víru, obrátilo naše srdce a posílilo naši vůli následovat Krista. Je přípravnou etapou ke spojení s Pánem v lásce. [KKKC 570]

Co je podstatou rozjímavé modlitby?

Podstatou rozjímavé modlitby je hledání a uvažování, které vychází z Božího slova v Písmu svatém nebo z obrazu. Jejich pomocí člověk pátrá po Boží vůli, znamení a přítomnosti.

Člověk nemůže „číst“ posvátné texty a obrazy tak, jako čte třeba v denním tisku o událostech, které se ho bezprostředně nedotýkají. Tyto texty a obrazy by měl rozjímat, tj. měl by pozvednout své srdce k Bohu a říci mu, že je teď zcela otevřen tomu, co mu Bůh chce sdělit prostřednictvím přečteného a viděného. Vedle Písma svatého existuje celá řada textů, které přivádějí k Bohu a jsou vhodné k meditaci a rozjímání. [Youcat 502]

Proč se církev vyslovuje proti předmanželskému sexuálnímu vztahu?

Protože se snaží chránit lásku. Člověk nemůže dát druhému větší dar nežli sebe samého. „Miluji tě“ znamená pro oba: „Chci jenom tebe, chci tě celého a navždycky!“ Proto nelze vyslovit toto „miluji tě“ pouze na nějaký čas nebo jen tak na zkoušku, a to ani tělem.

Mnozí to se svým předmanželským vztahem myslí opravdu vážně. A přece je zapotřebí upozornit na dvě skutečnosti v předmanželském vztahu, které se neslučují s láskou a integrálním pohledem na sexualitu. První je možnost kdykoliv vystoupit ze vztahu a druhou strach z  možného početí dítěte. Protože láska je věc tak veliká, posvátná a jedinečná, církev naléhavě žádá mladé lidi, aby vyčkali s plným sexuálním vztahem až do manželství.  [Youcat 494]

Co je to vnitřní modlitba?

Vnitřní modlitba je láska, mlčení, naslouchání a bytí před Bohem.

Vnitřní modlitba vyžaduje čas, odhodlání a především čisté srdce. Je to prostý pohled na Boha v mlčení a lásce, je to pokorné, chudé sebeodevzdání tvora, který odložil všechny masky a celým srdcem hledá Boha. Vnitřní modlitba se také často nazývá modlitbou srdce nebo kontemplací.  [Youcat 503]

Čeho může křesťan dosáhnout meditací?

V meditaci vyhledává křesťan ticho, aby mohl zakusit blízkost Boha a aby v jeho přítomnosti došel pokoje. Doufá, že hmatatelně zakusí jeho přítomnost jako nezasloužený dar jeho milosti. Neočekává ji ovšem jako výsledek nějaké meditační techniky.

Meditace může napomáhat růstu víry a posilovat zrání lidské osobnosti. Naopak meditační techniky, které slibují jistou zkušenost Boha nebo dokonce duševní sjednocení s ním, jsou podvodem. Mnozí lidé se vinou těchto klamných příslibů domnívají, že je Bůh opustil, protože nepociťují jeho přítomnost. Ale Boha nelze k něčemu nutit nějakými lidskými metodami. On se člověku sdílí, kdy a jak se mu zlíbí. [Youcat 504]

Co k tomu říkají papežové

Chtěl bych tedy opět poukázat na to, že je pro náš duchovní život nezbytné denně nalézat chvíle ke klidné modlitbě. Zvláště během dovolené si musíme najít trochu času pro rozmluvu s Bohem. Bude to také způsob, jak pomoci těm, kteří jsou nám nablízku, aby vstoupili do zářivého proudu Boží přítomnosti, jež přináší pokoj a lásku, které máme všichni zapotřebí. (Papež Benedikt XVI., katecheze na generální audienci, 8. srpna 2012)